PROFESSIONELE ROLLEN CONCEPTEN

Leiderschap is niet beperkt tot leidinggevende rollen in de hiërarchie van de organisatie.
Leiderschap is ook nodig voor het ontwikkelen van markten, het ontwikkelen van een ‘large account’, de acquisitie van een ‘big deal’, het opleveren van de gecontracteerde diensten of het leiden van de organisatieverandering, enz. Zulke rollen, hierna aangeduid als ‘professionele rollen’, vragen om specifieke combinaties van leiderschapskwaliteiten en competenties.
Maar ook domeinen van Business Development, Sales en Veranderingsmanagement zijn zo breed dat een ‘professioneel leider’ niet goed kan zijn in alle aspecten van het betreffende terrein.
Daarom wordt in veel ontwikkelingsprogramma’s vaak een speciale taal ontwikkeld voor het vakgebied dat ze beslaan, bijvoorbeeld voor Cliëntontwikkeling, commerciële rollen of voor Programma Management.
Afwijkend van het domein van de leiderschapstheorieën waarvan we hierboven verslag hebben gedaan, zijn de meeste theorieën voor de gebieden Business Development, Sales, Interventie- en Verandermanagement en Programma- en Projectmanagement gebaseerd op een specifieke methode die niet breed geaccepteerd is buiten de scope van de betreffende methodologie.

LDpe zag een behoefte aan een consequente, meer algemeen toepasbare taal, niet gebaseerd op een specifieke methodologie, maar op het talent en de persoonlijkheid van de professionele leider. Daarom hebben we een aantal concepten gedefinieerd die het de leider mogelijk maken om de verschillende onderdelen van een specifieke rol te analyseren en te zien waar zijn specifieke kwaliteiten liggen en hoe hij in bepaalde rollen zal kunnen groeien (bijvoorbeeld door de voorgestelde simulatiescenario’s te volgen).

De principes bij de opzet van de modellen zijn:

1. De breakdown van het specifiek gebied moet op praktische wijze de situationele dimensies volgen:
- Voor cliënt ontwikkelingrollen zijn de dimensies:
  (1) klantintimiteit en (2) bewustzijn van de klantbehoefte;
- Voor het commerciële rollen-model zijn de dimensies:
  (1) betrokkenheid bij het proces en (2) commercieel gedrag;
- Voor het programmamanagementrollenmodel zijn de dimensies:
  (1) intern management (de ’binnenkant’ van het programma/project) versus omgevings-
  management (het bewerkstelligen van de acceptatie in de klantorganisatie en
  verwachtingsmanagement in de top van de klantorganisatie) en (2) de mobilisatie van mensen
  versus planning en uitvoering.

2. De specifieke velden moeten gerelateerd kunnen worden aan de gemeten individuele
  gedragsvoorkeuren via het LDT-competentiemodel, zodat voor de leider de score voor de
  verschillende velden berekend kan worden en zodat de impact van de simulatie scenario’s
  geanalyseerd kan worden.