PEER COACHING

In het programma 'Schakel Innovatie naar een Hogere Versnelling' passen we het principe toe van Peer Coaching.
Alle deelnemers krijgen een speciaal voor hen geselecteerde 'Peer' toegewezen. De persoonlijkheid van de Peer verschilt op een aantal punten sterk van die van de deelnemer, en andersom natuurlijk.

In het voorbeeld rechts verschillen de geselecteerde Peers
Cathy Ellison en Piet Hollander qua persoonskenmerken sterk van elkaar, met name v.w.b. de persoonlijkheidsdimensies Democratic, Caring, Consciencious. Competitive and Decisive.
In de normale omgang hebben dit soort verschillende persoonlijkheden de neiging elkaar te willen ontwijken.
Zij bevinden zich immers in elkaars 'Allergie zone'.1]

Maar als deze peers met elkaar aan het werk gaan en de potentiële kwaliteiten en mogelijke valkuilen van hun gedrag bespreken komen ze tot de spannende conclusie dat ze door hun tegengestelde gedragskenmerken optimaal van elkaars  persoonlijkheid en ervaringen kunnen leren.
We ondersteunen hen bij de kennismaking met een overzicht van kwaliteiten en valkuilen van de hogere en lagere scores op de verschillende persoonlijkheidsdimensies. Zie het rapport hieronder.

Tijdens het programma 'Schakel Innovatie naar een Hogere Versnelling' zal de Peer Coaching plaatvinden in verschillende stappen.
- Potentiële Kwaliteiten en Mogelijke Valkuilen
  (Kernkwadranten)1]
- Motivatievlammen, Executive Vaardigheden2]
- Ontwikkeling Innovatie Vaardigheden 3]
- Ontwikkeling Verandermanagement Comp4]
Andere stappen kunnen desgewenst worden toegevoegd, afhankelijk van wat relevant bevonden wordt, bijvoorbeeld Professionele Rollen, bijv. Client Ontwikkelingsrollen, en de ontwikkeling van het Leiderschapsstijl portfolio.


1] Zie het hoofdstuk over Kernkwadranten op de pagina Bewustwording en Reflectie: Modellen voor Reflectie onder Individueel L&D
2] Over Motivatievlammen kun je lezen in hoofdstuk 'Waarom Motivatie er meer toe doet dan Talent' en over Executieve Vaardigheden in hoofdstuk Bewustwording en Reflectie: Succesvolle Zelfontwikkeling'. Beide onder Individueel L&D
3] Over Innovatie Competenties kun je lezen in de paragraaf 'Fincoda, op zoek naar Innovators' onder 'Zelfontwikkeling voor Studenten en Young Professionals', dat je vindt onder het eerste uitklapblad (LDT) 
4] Over het Verandermanagement Competentie Model kun je lezen onder Leiderschap en L&D.

Een integraal onderdeel van LDpe's Individuele L&D programma zijn de voorgestelde scenario's van de LDT Simulatie Module. Die stellen je in staat om je persoonlijke ontwikkeling te versnellen en je Stijlen- en Rollen portefeuille te laten groeien.
Hieronder als voorbeeld het simulatie-scenario advies voor Cathy Ellison.

De effecten van de bovenstaande  voorstellen worden geschetst in rapporten, zie hiernaast en hieronder.