OPZET EN OPRICHTER LDpe

De oprichter van LDpe, Henk Bremer heeft een jarenlange ervaring in organisatieveranderings-processen.
Van 2001-2007 was hij de actieve organisator van LD-processen binnen de Capgemini Group. Hij was directeur Competence and Leadership Development voor Capgemini Continental Europe and Asia Pacific en de wereldwijde Group Project leader voor LD-implementatie.
Hij beëindigde begin 2008 zijn Capgemini dienstverband vanwege het bereiken van de pensioen-gerechtigde leeftijd.
Ook daarna bleven, naast de vele nieuwe klanten, diverse landenorganisaties van de Capgemini Group de LDpe-diensten afnemen.

Henk Bremer is een van de weinigen die de ontwikkeling van de Informatie- en Communicatie Technologie vanaf het begin heeft mogen meemaken. Hij werkte begin 1965 op een van de eerste vijf computers in Zweden en was een van de eerste 50 studenten op het nieuwe vakgebied. In het document hieronder kun je kennis nemen van zijn reflecties over deze ontwikkelingen. Door op het beeld te klikken kun je het document downloaden.

Over LDpe
LDpe is een genetwerkte organisatie die samenwerkt met cliënten, universiteiten, instituten en andere organisaties, consultants en managers. Vanuit haar visie dat de kwaliteit van leiderschap de meest cruciale voorwaarde is voor succes van een onderneming organiseert LDpe (interventie)processen die leiderskwaliteit helpen ontwikkelen en investeert LDpe in hulpmiddelen (enablers) om deze processen of effectieve wijze te bewerkstelligen.
LDpe’s instrumenten zijn door veel leiders toegepast. Ruim 3500 leiders in meer dan 25 landen hebben bijvoorbeeld gebruik gemaakt van LDpe Leadership Development Toolbox en vele management teams hebben in Team Effectiveness Workshops gebruik gemaakt van het IM360 concept.
Een groot aantal consultants over de hele wereld hebben zich gecertificeerd voor toepassing van LDpe’s instrumentarium.

Henk Bremer (geboren 1943 in Amsterdam) werd, gedurende zijn professionele loopbaan, in alle rollen die hij speelde, sterk geboeid door het belang van ‘human capital’ voor de realisatie van strategische veranderingen, maar ook door de bijdrage van het management aan het succes of het falen van de onderneming.
In het eerste decennium van zijn professionele leven leefde en werkte Bremer in Zweden, waar hij informatica en bedrijfskunde studeerde.
Hij ontwikkelde zich tot een vroege pionier in de automatisering van bedrijfsprocessen. Op zeer jeugdige leeftijd werd hij gepromoveerd naar een leiderschapsrol.
In de vroege zeventiger jaren kwam hij terug naar Nederland, waar hij richting gaf aan de automatiseringsinspanning binnen de Vendex organisatie. In de jaren daarna opereerde hij als ‘trouble-shooter’ en interne interim manager binnen dit conglomeraat, waarbij hij posities bekleedde op CxO niveau tijdens organisatorische veranderingen en inbedding van nieuwe acquisities.

In 1983 koos Bremer voor een rol in Capgemini, dat op dat moment een sterke groeifase doormaakte en zich ontwikkelde tot een prominente internationale Consulting en IT-services organisatie. Bremer heeft binnen de Capgemini Group tal van management posities bekleed.

In de periode 1997-2001 leidde Bremer het programma ‘Positionering en professionalisering van Management dienstverlening’. In dit programma stichtte hij Capgemini Interim Management. Deze onderneming bracht een sterke focus aan op het ontwikkelen van leiderschap competenties en het coachen van de via haar netwerk aangesloten interim managers.
In zijn publicatie ‘Management Sourcing, een strategisch vraagstuk in een dynamische markt’ beschreef hij het, in de IM-wereld vernieuwende concept van Management Sourcing.

Van 2001-2003 vervulde hij de rol van directeur Leadership development bij Capgemini Benelux.

Van 2004-2007 werkte hij in een bredere internationale context – Capgemini Continental Europe and Asia Pacific – en begin 2008 beëindigde hij het dienstverband bij Capgemini vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Veel klantorganisaties in verschillende landen hadden belangstelling voor zijn prestaties en de instrumenten die Bremer heeft ontwikkeld. Dit leidde tot een toenemende vraag naar zijn producten en diensten. Teneinde ook persoonlijk betrokken te zijn bij dit type van dienstverlening in de markt richtte Bremer in 2008 de onderneming Leadership Development processes and enablers (LDpe) op.

Met LDpe houdt Bremer zich intensief bezig met de levering van diensten aan cliënten: organisaties, teams en individuele deelnemers aan LDpe's ontwikkelprogramma's, direct of via het netwerk van gecertificeerde reviewers. Zelf opereert hij voornamelijk in de Benelux en Scandinavië.
Bremer volgt nauwlettend de ontwikkelingen van techniek en wetenschap en koppelt voortdurend nieuwe inzichten en concepten aan de LDT-gebaseerde ontwikkelprogramma's. 

Sinds de oprichting van LDpe is de LDT uitgebreid met tal van features:

- Diverse instrumenten t.b.v. het effectivieren van organisaties, zoals Fit-for-Roles Inventarisatie en
  Quick Wins Potentieel voor Leiderschalpsrollen en Professionele Rollen, alsmede modellen voor
  Programma- Interim en Interventie Management (zie Effectiviteit van de Organisatie)
- Een serie van eendaagse workshops voor management teams (zie Team Effectiveness)
- Nieuwe thema's voor het individuele ontwikkelproces, zoals Motivatie vlammen rapport,
  Rapportage t.b.v. de ontwikkeling van het CEO-brein: Executieve Vaardigheden, rapportage m.b.t.
  persoonlijke gedrageffectiviteit (conversational intelligence) etc. (zie Individueel L&D)
- Instrumenten voor de opzet van LDT-gebaseerde Leiderschapsontwikkelingsprogramma's: 
  zie Leiderschap & LD
- Een uitgebreide set van instrumenten t.b.v. versnelde innovatie: Zie Innovatie & verandering
- Door LDpe werd in 2022 het Blauwvinger Innovatie Centrum in Zwolle opgericht:   

Door te op het BIC-logo te klicken kom je op de BIC-Zwolle.nl website.

In zijn nieuwe woonplaats Zwolle werd door Bremer, in samenwerking met belangrijke partijen in de regio Zwolle het initiatief genomen tot het programma ORIGINAL, waarover je ook kunt lezen op deze website. 
En, in het kader van dit programma, dat zich focust op de problematiek van startup bedrijven die moeten groeien naar Scale-Ups werd daarvoor ook specifieke software toegevoegd aan de LD-Toolbox.