HET INDIVIDUELE ONTWIKKELINGSPROCES

De Leadership Development Toolbox is ontworpen voor de ondersteuning van leiders en leidende professionals bij hun zelfontwikkeling, d.m.v. het bewerkstelligen van de bewustwording, het scheppen van een dieper inzicht in de effectiviteit van hun gedrag, en de ontwikkeling van de eigen stijlen- en rollen portefeuille.

De deelnemer aan het geïnstrumentaliseerde LD-proces zal op drie manieren leren:

  • Zich de ‘taal’ eigen maken, d.i. het bekend raken met de modellen, concepten en definities die hem in staat stellen om meer precies zijn gedragsdimensies en stijlen te herkennen en zijn persoonlijke ontwikkelingsdoelen vast te stellen;
  • Zichzelf beter leren kennen, d.i. de scores van het zelf-assessment en die van de observanten te leren interpreteren en daarmee en, d.m.v. de interactie met mensen in de eigen vertrouwde omgeving, de consequenties leren te zien van het eigen gedrag en inzicht krijgen in persoonlijke ontwikkelingsopties;
  • ‘Leren in actie’, d.i. door actief luisteren en door het bewust toepassen van de geleerde lessen, het bewerkstelligen van effectiever gedrag en het realiseren van de ontwikkelingsdoelen in praktijksituaties.

LDT-based Carrière Counseling (LCC)

LDT-based Carrière Counseling is bedoeld voor ambitieuze leiders en professionals die graag hun zelfinzicht versterken en hun persoonlijke ontwikkeling versnellen m.b.v. een geavanceerde set van tools.
 
Het LCC-proces
Het LDT-based Carrière Counseling proces bestaat uit acht te onderscheiden stappen waarin telkens een nieuw inzicht wordt verkregen in de eigen kwaliteiten, valkuilen, de persoonlijke gedragseffectiviteit, motivatie, competenties, geschiktheid voor rollen, stijlen-portefeuille, team-gedrag, innovatiebijdrage, en ontwikkelingspotentie op korte en midden lange termijn:

Het LDT-gebaseerde Carrière Counseling Programma Het LDT-gebaseerde Carrière Counseling Programma

I     Kennismaking en Start
II    Persoonlijk Leiderschap
III  Competenties en Stijlen
IV   Professionele Rollen
V    Innovatie en Verandering
VI   LDT360: Percepties van anderen
VII  Lessen uit de observantengesprekken
VIII Carrière doelstellingen en Persoonlijk Ontwikkeling Plan
 
De Leadership Development Toolbox
Een belangrijk hulpmiddelen bij het LCC-proces is de Leadership Development Toolbox (LDT).
De bedoeling van de LDT is deelnemers te voorzien van een systematisch hulpmiddel voor zelfreflectie en zelfontwikkeling. De LDT-rapporten zijn aantoonbaar een excellent hulpmiddel voor diepere zelfreflectie over de persoonlijke gedragseffectiviteit en de ontwikkeling van de individuele rollen- en stijlenportefeuille. De aldus verworven inzichten kunnen de individuele leider helpen bij een effectieve uitoefening van zijn rol en hem helpen bij de koersbepaling in zijn persoonlijke carrière.
 
Feedback van de omgeving
In bovenstaande stappenplan speelt ook de LDT360 module een belangrijke rol, waarmee systematisch gerichte feedback wordt verkregen van een aantal observanten (stappen VI en VII).
Na stap II worden deze observanten door de deelnemer, via hun eigen portal op de LDpe-website, uitgenodigd voor een korte vragenlijst (kost hen circa 10 minuten). In stap VI worden de resultaten doorgenomen en wordt door de deelnemer gedetailleerde informatie ontvangen om de door hem/haar gearrangeerde feedback gesprekken gedegen voor te bereiden. Na deze individuele observanten gesprekken vindt de evaluatie plaats in stap VII.
Hoewel dit LDT360-proces zeer waardevol en leerzaam is kan het wel eens, bijvoorbeeld vanwege de werksituatie, wenselijk zijn om het in de actuele situatie niet te laten plaatvinden.
In dat geval vervallen de stappen VI en VII.