ASSESSMENT VAN GEDRAGSVOORKEUREN

Een gemeten persoonlijkheidsprofiel van de deelnemer is voor de LDT de basis input en vormt tegelijkertijd het startpunt voor het persoonlijke ontwikkelingsproces.
Assessment instrumenten als SHL’s OPQ, TalentQ’s Dimensions en Cut-e’s Shapes hebben zich ontwikkeld tot een instrumentarium voor leken (non–psychologists) in hun normale werk, bijvoorbeeld voor recruiters en HR-professionals. Maar veel van de beschikbare assessment systemen dragen nog steeds de kenmerken van het psychologen-tijdperk en de reviewers
gebruiken bij de terugkoppeling derhalve vaak de ‘taal van de psychologen’.

Als een stand-alone tool produceren TalentQ’s, SHL’s and Cut-e’s systemen rapporten met beschrijvingen die gezien kunnen worden als psychologische snapshots, maar deze systemen zijn niet robuust genoeg om bij de individuele deelnemer tot een diepere zelfreflectie over leiderschap te leiden; ze ontberen gewoonweg de 'taal' van rollen/stijlen en verbanden.
Omdat de inventarisatie van gedragsvoorkeuren niet erg helder is over mogelijkheden en risico's van het voorkeursgedrag heeft LDpe checklists toegevoegd, gebaseerd op Daniel Ofman's Kernkwadranten methode.

 

De LDT kan verschillende soorten persoonlijkheidsprofielen als input gebruiken

LDpe's cliënten kunnen mogelijk bij hun assessments uitgaan van een bepaalde persoonlijkheids-vragenlijst als hun favoriete standaard. En LDpe wenst deze keuze te respecteren. Daarom biedt de LDT de mogelijkheid aan om de meest gebruikte 'traits' instrumenten als input te gebruiken:
SHL's OPQ, Cut-e's Shapes Executive of TalentQ's Dimensions.