INNOVATIE EN VERANDERING

Organisaties moeten innoveren, maar hoe kunnen ervoor zorgen dat het ook echt gebeurt?

Wat is Innovatie ?

De meeste organisaties en hun leiders begrijpen rationeel dat internet de markten dramatisch veranderd heeft en dat zij hun eigen ontwikkeling in een hogere versnelling zullen moeten zetten. Maar wát moeten ze dan doen en hoe moeten ze dan acteren?

In Over Innovatie beschrijven wij wat er zoal over het thema Innovatie gezegd en geschreven is.

Regie over Innovatie Regie over Innovatie

Innovatie volgt een ander patroon dan 'normale' bedrijfsactiviteiten, en vooral, het is een veel weerbarstiger proces waar het veel moeilijker is om de regie over te voeren.
In de recente Nederlandse publicatie Regie over Innovatie (2019), stelt de auteur, Professor Dr. Ir. Bart Bossink, dat het goed mogelijk is om regie te houden over het proces van innovatie.
Hij brengt de verschillende partijen in kaart die bij innovatie betrokken zijn (zie het plaatjes hieronder) en geeft in zijn boek een overzicht waar het bij innovatie over gaat.

Onder Van startup naar Scale-up beschrijven wij de problematiek van nieuwe bedrijfjes en bedrijven om hun uitgewerkte bedrijfsideeën naar de markt te brengen en hoe LDpe probeert deze processen te ondersteunen op individueel, team, organisatie en regionaal niveau.

En onder Innoveren in uw organisatie stellen we u voor om het intellectuele kapitaal van de organisatie, de non-managers, te mobiliseren en hen te laten bijdragen aan het innovatieproces, in creatieve Natural Working Teams, gesponsord door de top van de organisatie.
Onder Hulpmiddelen bij het proces beschrijven een een aantal van de unieke uitgebreide toolset die LDpe in de loop der jaren ontwikkeld heeft om de ontwikkelprocessen te faciliteren.

Onze aanpak:
Creëren van de juiste randvoorwaarden voor Innovatie en Veranderen en het samenstellen van teams met juiste diversiteit in denkstijlen en rollen
Met een gespecialiseerd team van ervaren innovatieleiders heeft LDpe een aanpak gedefinieerd en een proces ontworpen om perfecte randvoorwaarden te creëren voor Innovatie en Verandering.