INNOVATIE EN VERANDERING

Organisaties moeten innoveren, maar hoe kunnen er voor zorgen dat het ook echt gebeurt?

Wat is Innovatie ?

De meeste organisaties en hun leiders begrijpen rationeel dat internet de markten dramatisch veranderd heeft en dat zij hun eigen ontwikkeling in een hogere versnelling zullen moeten zetten. Maar wát moeten ze dan doen en hoe moeten ze dan acteren?
In de recente Nederlandse publicatie Regie over Innovatie (2019), stelt de auteur, Professor Dr. Ir. Bart Bossink, dat het goed mogelijk is om regie te houden over het proces van innovatie.
Hij brengt de verschillende partijen in kaart die bij innovatie betrokken zijn (zie het plaatjes hieronder) en geeft in zijn boek een overzicht waar het bij innovatie over gaat.

Regie over Innovatie Regie over Innovatie

In dit thema, Innovatie en Verandering, zullen wij beargumenteren dat de regie over de resultaten van innovatie veel moeilijker is, dan het 'normale' runnen van de business. We zullen u eerst, op de pagina Succes of Mislukking confronteren met het feit dat 80%-90% van alle innovaties mislukt. En, daarna, onder 
De aard van Innovatiebeargumenteren we, dat Innovatie een bottom-up proces is, 
het resultaat van menselijke interactie, niet van 'top-down design'. Het ontstaat via 'trial and error', vrijwel nooit door planning en besturing.
Dit maakt het erg moeilijk om het resultaat van innovatie vooraf te plannen.
Echter, tegenwoordig, om te kunnen overleven, moeten organisaties voortdurend innoveren.
Ondanks dat innovatie ontembaar en onvoorspelbaar lijkt, is het echter wel mogelijk voor een organisatie om het vermogen tot innoveren beter op te bouwen.
En het is ook mogelijk om de kansen op succesvolle innovatie te vergroten, door het brewerkstelligen van een goede innovatiecultuur en door de juiste samenstelling van innovatieve teams. LDpe is daarin gespecialiseerd, omdat we informatie over de persoonlijkheden van de deelnemers toepassen op een spectaculaire, nieuwe manier.
We stellen daarmee teams samen met diversiteit in denkstijlen en teamrollen, zodat de kansen op het ontstaan van de werkelijk innovatieve dialoog optimaal wordt gerealiseerd.

Onze aanpak: Creëren van de juiste randvoorwaarden voor Innovatie en Veranderen en het samenstellen van
teams met juiste diversiteit in denkstijlen en teamrollen

Met een gespecialiseerd team van ervaren innovatieleiders heeft LDpe een aanpak gedefinieerd en een proces ontworpen om perfecte randvoorwaarden te creëren voor Innovatie en Verandering. Maar voordat we die aanpak verder beschrijven willen we je in de komende hoofdstukken eerst meer inzicht geven in de aard van het innovatie vraagstuk.

Verder onder dit thema beschrijven we het Innovatie proces vanuit verschullende perspectieven (het individuele perspectief, the team perspectief, het perspectief van de organisatie, het perspectief vanuit de markt en vanuit de samenleving).

Daarna beschrijven we de concepten voor Teamrollen in Innovatie en Denkstijlen die we gebruiken in de Advanced Team Design Tool,

Onder Een Innovatieve Organisatie beschrijven we hoe een organisatie ontwikkeld kan worden, die voortdurend blijft innoveren.

En onder Schakel Innovatie naar een Hogere Versnelling stellen we u voor om het intellectuele kapitaal van de organisatie, de non-managers, te mobiliseren en hen te laten bijdragen aan het innovatieproces, in creatieve Natural Working Teams, gesponsord door de top van de organisatie.

In Samenstelling van Natural Working Teams beschrijven we de wijze waarop LDpe, met behulp van de Advanced Team Design Tool creatieve teams samenstelt.

In de volgende hoofdstukken De Advanced Team Design Tool, Peer coaching en Hulpmiddelen bij het proces beschrijven we verschillende instrumenten waarmee we het programma realiseren.

En tenslotte, onder Innoveer samen met je klant vragen we uw aandacht voor het feit dat zo'n programma niet noodzakelijkerwijs alleen met het eigen personeel hoeft te worden georganiseerd. Om er bijvoorbeeld klanten bij te betrekken is wellicht een interessante optie.