LDpe's TEAM DESIGN MODULE

Hieronder zullen we met behulp van LDpe´s Team Design Module (TDM) de samenstelliing analyseren van een denkbeeldig management team. We beginnen met de directie, de CEO en de COO, vervolgens bekijken we het zgn. Core Team, dat leiding geeft aan de dagelijkse operatie, om vervolgens ook te kijken naar het volledige, uit negen teamleden bestaande management team te kijken.

Voorbeeld toepassing TDM

Het team dat we hieronder zullen analyseren is het MT van een internationale organisatie.
Na een moeilijke periode hebben de nieuwe CEO en zijn COO de organisatie vernieuwd en een nieuw management team geselecteerd.
Samen hebben zijn een redelijk inzicht in de professionele kwaliteiten, ervaringen en senioriteit van de mogelijke kandidaten.
Aan LDpe hebben ze gevraagd om hen te ondersteunen met behulp van de TDM bij het opzetten van het team.
Hieronder zullen we het proces van de team opzet volgen, te beginnen met de analyse van het Belbin rollenprofiel van de beide managing directors. Vervolgens het Core-team, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse operatie op het hoofdkantoor en daarna het complete Management Team.


Managing Directors
CEO: Colin Palmer
COO: Trevor Bayley

Zoals we o.a. kunnen zien in bovenstaande schema zijn zowel Colin als Trevor sterke leiders met voldoende senioriteit, waarschijnlijk met een sterk extern netwerk. Beide hebben potentie als voorzitter.
Omdat Colin Palmer, die in de voorzittersrol zal acteren, ook een hoge score op Vormer en Uitvinder scoort, loopt hij het risico dat hij, vanwege zijn ongeduldige karakter, de neiging kan hebben om een van die rollen te willen spelen. Maar een voorzitter moet de playmaker en spelverdeler zijn en andere teamleden in hun rol respecteren.
Daarom behoeft het team een sterke Uitvinder, die in die rol gezag kan afdwingen.
We zien ook dat het team aangevuld zal moeten worden in de drie ondersteunende rollen van Waarschuwer, Zorgdrager en Toepasser.

Core Team (zie schema hiernaast)
CEO: Colin Palmer
COO: Trevor Bayley
CFO: Pamela Greenwood
CDO: Steve Coleman
Assistant: Nelly Kim

Teamrol profielen
Je kunt de beelden eenvoudig vergroten door erop te klikken
Hieronder eerst de profilen van Voorzitter, Vormer en Uitvinder. Daaronder de drie bewuste complementaire rollen.

NB.  LDpe's Team Design Module is slechts een ondersteunend hulpmiddel. Het kan geen oordeel vervangen over de professionele kwaliteiten en senioriteit van kandidaten of hun gecshiktheid van candidaten voor organisatorische functies.
De TDM is een instrument om de compleetheid te bekijken van mogelijk te vormen teams.
En als zodanig is de TDM vele malen ingezet in de context van organisaties.

Belbin's Teamrollen Concept

Het is goed als je voorafgaand aan de teamrollen analyse de meer gedetailleerde beschrijving van Belbin's Teamrollen Concept zou willen lezen, die je vindt op de pagina De compositie van een team.

De Belbin teamrollen score in dit voorbeeld zijn de resultaten van echte zelfassessments, zoals die gebruikt worden als input voor de Leadership Development Toolbox (LDT).
De teamrol scores kunnen dan ook afwijken van de formele rol/functie van de teamleden.

Voorbeeld van een Management Team


Omdat de meeste leiders van de organisatie de Leadership Development Toolbox (LDT) gebruiken voor hun persoonlijke ontwikkeling zijn hun Belbin-scores bekend. Zie hieronder.

Nadat een aantal kandidaten zijn geïdentificeerd op basis van hun professionele kwaliteiten en senioriteit kan zo'n rapport over de Belbin scores ons helpen om snel de geschiktheid voor mogelijke complementaire rollen te onderkennen.

 

Het Core Team is, zoals we boven kunnen zien, een 'kompleet team', voor het runnen van de dagelijke operatie.

Het volledige Management Team
(zie schema hieronder)
Ook het MT is een compleet team.
Maar het belang van Pamela Greenwood en Nelly Kim voor de Zorgdrager rol moet niet worden onderschat.