SUCCES IS EEN SLAAPPIL

Een van de meest voorkomende dysfuncties van een team (of van de hele organisatie) is het 'success syndroom', het niet kunnen of willen zien van veranderende marktomstandigheden.
Zie het plaatje rechts.[1]

[1] Tushman & O’Really III, Ambidextrous Organisations: Managing Evolutionary and Revolutionary Change

Organisaties die hun recept voor succes hebben gevonden integreren hun uniekheid in hun business formule, bouwen gespecialiseerde vaardigheden en competenties op en ontwikkelen effectieve processen voor het leveren van hun producten en diensten.
Men optimaliseert het productieproces en schenkt weinig aandacht aan strategische herorientatie.
Als de organisatie gedurende een langere periode succesvol is geweest, staren de leiders van de organisatie zich blind op het succes en vergeten attent te blijven op veranderingen in de omgeving en de markt.

De psychologische oorzaken van dit fenomeen worden goed uitgelegd in het boek ‘Always change a winning team’ van Peter Robertson[2]:
In alle levende mechanismes, vooral ook in mensen, organisaties en samenlevingen, vormt de S-curve een leidend patroon: geboorte, vernieuwing en groei, decadentie en verval.

[2] Peter P. Robertson, 2005, Always Change a Winning Team, Why reinvention and change are prerequisites for Business Success. De Nederlandse versie van dit boek draagt de titel 'Ontsnappen uit S-Catraz'.

‘Succes is een slaappil' zegt Peter Robertson, de auteur van
‘Always change a winning team’.
Tegen het eind van de levens-cyclus, als de noodzaak voor her-oriëntatie en vernieuwing het grootst is, blijkt de innovatieve kracht van het management vaak compleet afwezig.

Tegen het einde van de levenscyclus, na succesvolle groei, wanneer nieuw-denken een absolute noodzaakt is, blijkt het vermogen tot vernieuwing en innovatie vaak compleet afwezig.