SIMULATIE VAN
ONTWIKKELINGS SCENARIOS

De LDT Simulatiemodule helpt je om te zien van wat er gebeurt als je bepaalde gedragsvoorkeu-ren gaat veranderen. Je kunt namelijk met het aanpassen van gedragsvoorkeuren een bredere stijlportefeuille ontwikkelen, hetgeen je in staat stelt om een grotere variëteit aan situaties te managen.

Het simulatierapport maakt een diepgaande analyse mogelijk van de effecten van de voorgestelde aanpassingen, hetgeen de basis kan vormen voor je persoonlijke ontwikkeling-plan (PDP).Je zult je bewust zijn dat ingesleten gedragspatronen veranderen, hoe eenvoudig dat ook lijkt, soms best moeilijk is. Je kunt dat, met een sterke wil, en hulp en feedback van mensen in je omgeving echter wel leren. Zeker als je je bewust bent wat het gaat opleveren.

Scenario Simulatie 1
(geel, Quick Wins)
houdt aanpassing in van 2 gedrags-voorkeuren:
meer Direct en meer Gericht op gedragingen.


Scenario Simulatie 2

(oranje) houdt drie exra aanpassingen in:
meer Overtuigend, minder Conventioneel en meer abstract.


Een voorbeeld


Hieronder zie je een profiel van een leider.
In dit geval een OPQ profiel (De LDT kan ook werken met Dimensions en Shapes Executive).
LDpe heeft ontwikkelscenario's (simulatie 1 en simulatie 2) ontwikkeld voor deze leider.Hieronder zie je de effecten van de beide ontwikkelingen voor een drietal profielen:
Commerciële rollen, Leiderschapsstijlen Interactie met Mensen en het Verander Management Competentie model.