ONDERZOEK DE STIJLPORTEFEUILLE VAN UW LEIDERS

Het LDT leiderschap stijlen model omvat 18 mogelijke leiderschaps stijlen, waarvan elke stijl helder is gedefinieerd en verbonden met een aantal competenties (zie ook de Leiderschap Stijlen concept under Leiderschap & LD).

Waarom zoveel stijlen?
Behalve vanwege het feit dat LDpe een subtiele 'taal' wenste te ontwikkelen zij er twee hoofdredenen waarom in het LDT leiderschapsmodel zoveel stijlen gedefinieerd zijn:


1. LDpe wil het voor leiders mogelijk maken hun stijlenportefeuille zo precies mogelijk te kennen.
  Iedere persoon heeft een unieke combinatie van stijlen en unieke mogelijkheden om zijn stijlen
  portefeuille te ontwikkelen, afhankelijk van zijn persoonlijkheid en gedragsvoorkeuren.
  De leiderschap stijlen portefeuille kan een aantal stijlen omvatten en leiders zijn in staat om hun
  stijlen portefeuille uit te bouwen d.m.v. het aanpassen van hun gedragsvoorkeuren.
  Een grotere stijlenportefeuille stelt een persoon in staat om een groter aantal situaties te
  hanteren.*


2. LDpe wil het risico van een te eenvoudige typering en categorisering vermijden.
  Zoals we tijdens de behandeling van theorieën over persoonlijkheid al bespraken zijn het de
  type theorieën die een individu classificeren als een van een beperkt aantal typen met een
  bepaalde combinatie van karakteristieken. De MBTI bijvoorbeeld classificeert mensen in 16
  categorieën. Ook al kan de MBTI anderen (coaches, superieuren) helpen om te begrijpen hoe een
  persoon werkt, communiceert en leert, is het categoriseren van een persoon als een bepaald type
  veel te simpel. En het feit dat mensen flexibel kunnen zijn en met verschillende stijlen situaties
  kunnen hanteren is juist een van de belangrijkste uitgangspunten bij het ontwerp van de LDT.


* Het feit dat mensen flexibel zijn en verschillende situaties kunnen hanteren met verschillende gedrags-
  stijlen is één van de belangrijke uitgangspunten voor de LDT. Maar om een stiil effectief in te zetten, op
  het juiste moment, in de juiste situatie, is het nodig dat een leider leert om sensitief te zijn en een situatie
  juist in te schatten (situationele sensitiviteit).
  Meer daarover op de paginas Individueel L&D proces.

Op de volgende pagina's laten we een case study van de inventarisatie van stijlenportefeuilles zien van een representatieve groep van 38 deelnemers.
Voor drie deelnemers tonen we ook het Quick Wins scenario, inclusief de potentiële effecten.

We zullen de deelnemers classificeren in 3 categorieën:  
-     Probably fit for role
    (scores boven 30)
-    Not yet fit for role
    (tussen 20 en 30)
-    Not fit for role
    (scores onder 20)