PROGRAMMA MANAGEMENT ROLLEN

De meest toegepaste manier om veranderingsprocessen te organiseren is in de vorm van projecten of programma's.
Over de verschillen tussen een programma en een project bestaan vele meningen en de discussie kunnen we op af en toe op internet volgen.

Kort gevat kan een project gedefinieerd worden als het realiseren van een bepaalde functionaliteit binnen een overeengekomen tijd binnen een afgesproken budget.
Projektleiders neigen ernaar om juist daarop te focussen, het ‘interne project’.
Maar de programmamanager moet een strategisch business resultaat realiseren, vanuit het gezichtspunt van de onderneming.
De programmanager moet het ‘interne project’ realiseren in de context van ‘de omgeving’ en een functionerend proces opleveren in een ‘nieuwe’ organisatie.
Het programmamanagementrollenmodel, ontwikkeld door LDpe in dialoog met een werkgroep van programma- en projectmanagers, betreft omgevingsmanagement versus het interne management en focust op enerzijds het mobiliseren van mensen en organisatie (in de klantorganisatie het projectteam) en anderzijds de activiteiten m.b.t. planning en uitvoering.