ONTWERP STIJLEN EN ROLLEN

Leiderschap stijlen

Het ontwikkelen van een 'taal' voor leiderschap stijlen is niet erg moeilijk. Er bestaan een overvloed aan literatuur en vele theorieën en modellen over leiderschap. LDpe besloot echter bij het ontwerp een aantal extra eisen te stellen, teneinde vrijuit te kunnen discussiëren over preferente stijlen:

  • De 'leiderschapsstijlen taal' moet worden gedefinieerd met een gelimiteerd aantal 'woorden' waarmee verschillende stijlen kunnen worden aangeduid;
  • De woorden van die taal dienen te horen bij het domein leiderschap, en niet bij dat van de psychologie, en de woorden dienen 'self-explaining' te zijn;
  • De 'woorden' dienen een positieve emotionele waarde te hebben, vrij van stigmatisering;
  • De 'woorden' dienen betrekking te hebben op de relatie tussen de leider en zijn omgeving (medewerkers, collega's, superieuren, organisatie, vakgebied, enz.);

De verzameling van een leider's preferente stijlen noemen wij zijn stijlportefeuille en de toolbox moet een leider helpen bij de analyse, en ondersteuning geven m.b.t. de vraag wat hij/zij zelf kan doen om de persoonlijke stijlportefeuille uit te bouwen.

De LDT-vocabulaire is ontworpen in lijn met de meest gebruikte en geaccepteerd leiderschap stijl modellen, van Blake & Mouton's Managerial Grid, via Reddin's 3-D theorie naar Hersey & Blanchard's situationele leiderschapsmodel. De LDT adresseert daarin drie belangrijke dimensies:
een focus op de rol van de manager, een focus op de interactie met mensen en een focus op de ontwikkeling van de organisatie.

Medewerker stijlen

Het bleek wat moeilijker te worden toen LDpe in 2003, in analogie met het leiderschapsstijlen model een concept met medewerker stijlen wilde ontwerpen. Tot onze verrassing, zelfs verbazing bleek er nauwelijks literatuur op dit gebied, laat staan modellen of concepten. LDpe besloot daarom haar medewerker stijlen model te ontwerpen in samenspraak met een natuurlijke werkgroep van medewerkers en deelnemers uit de disciplines HR, project- en programma-management.

Professionele Rollen

In het domein dat LDpe beschrijft als ‘professionele rollen’ bestaat een groot aantal verschillende lokale en alleen op specifieke methoden gebaseerde definities.
Maar, in tegenstelling tot het leiderschap domein, blijkt het schier onmogelijk om de verschillende gebruikte concepten met elkaar te verbinden en onder één noemer te brengen.
Daarom besloot LDpe om op basis van haar eigen praktische ervaringen, in dialoog met professionals in ‘het veld’, een aantal concepten en modellen te ontwerpen.
Deze concepten en modellen hebben betrekking op de gebieden Ontwikkeling van de klantrelatie, Commerciële rollen, Programma- en Project management en Verander- en Interventie management.
Ze helpen de deelnemer met het onderkennen van de eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden.