BEDRIJFSPROFIELDATABASE

Groei van onderop en binnenuit

Vooral na de Corona periode is het tekort aan personeel in diverse bedrijfstakken erg voelbaar.
Bedrijven worden daardoor belemmerd in hun functioneren. Het ziet er naar uit dat de schaarste aan personeel een structureel probleem wordt.
Meer dan ooit is het voor bedrijven noodzakelijk om 'groei van onderop en binnenuit' echt inhoud geven.

Henk Bremer:
Toen ik in 1983 bij Capgemini begon bestond de Nederlandse organisatie uit 150 professionals en internationaal waren we 3.500. Thans bestaat Capgemini wereldwijd uit 350.000 IT- en organisatieconsultants.
Deze groei hadden we natuurlijk nooit kunnen realiseren zonder een consequent groeibeleid 'van onderop en binnenuit'.
Met de Leadership Development Toolbox hebben we de groei van onze medewerkers bovendien aanzienlijk kunnen versnellen. 

 

Bedrijfsprofieldatabase
De in het vorige hoofdstuk genoemde profieldatabase voor innovators bestond al lange tijd al in de vorm van een bedrijfsdatabase. Binnen Capgemini omvatte deze database in 2008 al ongeveer 2500 leiders (van Vice-President tot 'Emerging Leaders'). Allemaal mensen die door de verschillende onderdelen van de Leadership Development Toolbox (LDT) een versnelde persoonlijke ontwikkeling konden doormaken.
Overigens is de functionaliteit van de LDT de laatste jaren zo doorontwikkeld dat in principe alle medewerkers van een onderneming zich met behulp van de LDT versneld zullen kunnen ontwikkelen. Dat komt omdat de LDT het voor iedereen mogelijk maakt om zich te ontwikkelen op basis van de kennis van het eigen ontwikkelingsperspectief.
Deze ontwikkeling wordt nog verder gestimuleerd doordat we, voor iedere onderneming, tegenwoordig de specifieke vakrollen kunnen definiëren en koppelen aan de LDT. Dat maakt het bovendien mogelijk om voor iedereen vakgerichte groeiscenario's op te stellen.
Er zijn ondertussen al een aantal bedrijfstakgerichte vakrol concepten gedefineerd. Daarmee kan ook voor de hele organisatie een scan worden gemaakt met de geschiktheid van de medewerkers voor bepaalde rollen en met individuele 'quick-wins' scenario's.

Opzet van een bedrijfsprofieldatabase
Met name in het midden en kleinbedrijf is het zinvol om, ten behoeve van de groei van de onderneming, een bewuste keuze te maken voor de groei van onderop en binnenuit. 
Een (versnelde groei) van de medewerkers op basis van aanleg, groeipotentie en motivatie, wordt mogelijk met behulp van de bedrijfsprofieldatabase.
Maar ook wordt het eenvoudiger om daarmee effectief vakgerichte werkgroepen op te zetten om de vakinhoudelijke 'best-practices' te beschrijven, die het niet alleen maar mogelijk maken om tot verdere professionele perfectie te komen, maar ook leertrajecten uit te zetten voor de jonge medewerkers, die met een leerling-meester aanpak ook versneld vakmatig kunnen groeien.