VOORWAARDEN VOOR EEN
GOED FUNCTIONEREND TEAM

Alvorens we kunnen spreken van een goed functionerend team, zal dat team een aantal niveaus van disfunctioneren dienen te overstijgen.
Er zal sprake moeten zijn van wederzijds vertrouwen, van een open debat, en de teamleden dienen zich gecommit te voelen aan de besluiten die genomen worden en zich ervoor verantwoordelijk voelen. Het team zal haar aandacht moeten blijven richten op resultaten.

In zijn boek The Five Dysfunctions of a Team, beschrijft Patrick Lencioni[1] de basisprincipes van teamwerk. De vijf 'dysfunctional levels' die teams moeten overstijgen zijn:
1  Absence of Trust
2  Fear of Conflict
3  Lack of Commitment
4  Avoidance of Accountability
5 Inattention to Results

[1] P. Lencioni, 2002. The Five Dysfunctions of A Team

Of de ziekteverschijnselen rond destructieve charismatische leiders, waarover Manfred 
Kets de Vries (INSEAD) veel boeken heeft geschreven.[3] Zie het plaatje rechts:
Na een initieel sterke mobilisatiefase komt er een fase waarin slechts de 'volgers' aanblijven en kritische non-conformisten de organisatie verlaten.
Dit kan uiteindelijk leiden tot een  ‘folie à deux’-relatie[4] tussen leider en volgers en zelfs eindigen in een rampzalig einde.

[3] Iedereen die wel eens een wisseling van leiderschap in een organisatie heeft meegemaakt is zich in hoge mate bewust van hoe sterk de persoonlijkheid van de CEO kan zijn op de performance en de bedrijfscultuur.
Manfred F.R. Kets de Vries, Clinical Professor Leadership Development bij de INSEAD business school, heeft zijn hele carrière gewijd aan het bestuderen van de impact. van leiders op de organisatie.

Maar zelfs wanneer de vijf niveaus van disfunctioneren overstegen zijn bestaat nog de mogelijkheid van allerlei 'ziektes', zoals bijvoorbeeld 'Group Think', of 'de Abilene Paradox[2]
In de Abiline Paradox besluit een groep collectief om een dingen te doen die geen van de groepsleden, ieder voor zich, eigenlijk wil doen.

[2] Harvey, Jerry B. (1988): The Abilene Paradox and Other Meditations on Management.

[4] Folie à deux: Frans voor "waanzin van twee", oftewel gezamenlijke psychose, is a psychiatrisch syndroom waarbij symptomen van waanvoorstellingen en hallucinaties worden overgedragen van een inividu naar anderen. 

Binnen groepen bestaat er een redelijk risico voor het ontwikkelen van dysfunctioneel teamgedrag, in het bijzonder onder narcistische charismatische leiders.
Een goed gebalanceerde relatie tussen de leider en de andere teamleden is daarom van groot belang.
Sterke machtige leiders behoeven tegenmacht en oppositie binnen het eigen team.