MANAGEMENT FOCUS
VERSUS STRATEGIE FOCUS

Managen, het leiding geven aan de operationele processen van de organisatie hoort bij de taak van leiders. Naast deze operationele focus
moeten leiders ook beschikken over een strategische focus.
In zijn publicatie over Strategisch Management1 definieert Ralph Stacey een onderscheid tussen
'Ordinary Management' en 'Extraordinary Management'. Met Ordinary Management bedoelt hij de management focus op de lopende operationele processen en met Extraordinary Management beoogt hij de Strategische cyclus van noodzakelijke aanpassing aan  veranderen-de uitdagingen van de omgeving en de her-definitie en herschepping van de onderneming.

Een belangrijke eis voor management teams is dat het team voortdurend de bestaande paradigma's van de organisatie blijft uitdagen, teneinde signalen over wijkende marktacceptatie van het business model te kunnen herkennen en duiden en te reflecteren over vernieuwende strategische aanpassingen. 

[1] Ralph D Stacey, Strategic Management & Organisational Dynamics, Financial Times Management 1993, 1996

Een van de grote effecten van de revolutionaire invloed van de 'internet society' is dat de frekwentie van de strategische cyclus is veranderd van 5-20 jaar in het verleden naar een continue strategie-aanpassingsbehoefte, die parallel loopt met de operationele cyclus van de organisatie.