EEN CONTINUE STRATEGISCHE DIALOOG

Voortdurende groei en verandering van de organisatie eist strategiebeleid en alerte betrokkenheid van het hele team


De leiding van een organisatie heeft te maken met verschillende processen waaraan leiding gegeven wordt:

  • 'Ordinary Management' omvat het dagelijkse 'runnen'van de operationele activiteiten van het bedrijf; voor de hoogste leiding betekent dat vooral het bepalen van de doelen en de plannen en voor het hele management team de uitvoering daarvan en het oplossen van de problemen en vraagstukken die zich daarbij voordoen.                                                                                                           Ralph D Stacey, Strategic Management & Organisational Dynamics
  • 'Extra-Ordinary Mangement' omvat de bewaking van de onderneming in haar context, het analyseren van veranderingen in de markt en de relatie tot stakeholders, maar vooral ook het ontwikkeling van een strategische koers, het zetten van grotere stappen bij de ontwikkeling van de onderneming, zoals overnames, fusies, internationalisatie en nieuwe takken van dienstverlening. En, uiteraard, het integreren van deze veranderingen in het 'Ordinary Management' (de Synthese).
  • Als resultaat van de aangezette ontwikkelingen, het project-/programma management van de realisatiestappen.
Het is niet ongebruikelijk dat dit soort veranderingsstappen min of meer als een verrassing komt voor velen binnen de onderneming, inclusief de leidinggevenden. Dit, terwijl de impact toch vaak behoorlijk kan zijn. Het is daarom verstandig om de leidinggevenden toch wat meer te betrekken bij het bepalen van en de realisatie van de strategische koers van de onderneming. Dat is volledig mogelijk, vooral als die leidinggevenden voor strategie werkgroepen worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en persoonskenmerken (en biases). Als dat goed gebeurt kan het vaak de kwaliteit van het strategiebeleid te goede komen en zeer effectief zijn.
In de Case Study YoCoComp wordt voor een grotere Consulting organisatie de behoefte aan internationalisatie, na een aantal mislukkingen een urgente aanleiding voor het inrichten van een staande organisatie structuur voor het strategische management. 'Extra-Ordinary Management' wordt geleid door een Policy & Strategy Board en 3 strategie werkgroepen, met hiervoor speciaal geselecteerd operationele leiders.
Klick op het YoCoComp-logo
om een presentatie over deze case te downloaden
 
Een belangrijk effect van deze aanpak is de hoge betrokkenheid bij alle leden van de leidingsgroep bij de groei en ontwikkeling van het bedrijf.
Door 3 werkgroepen samen te stellen, gebaseerd op hun kwaliteiten en biases kan iedere deelnemer optimaal bijdragen en wordt een gredegen basis gelegd voor de strategische ontwikkeling van het bedrijf. Ondertussen blijft de onderneming op koers en wordt de hoge professionaliteit van de diestverlening gehandhaafd. Bovendien zullen de leidinggevenden door hun betrokkenheid de grote ontwikkelingsstappen naar de medewerkers toe rechrvaardigen en stralen zij vanwege hnu sterken motivatie. de nodige positiviteit en rust uit.