DE LOCATIE VAN HET BIC

Het Blauwvinger Innovatie Centrum (BIC) ligt midden in het centrum van Zwolle.
Dat is op het eerste gezicht een beetje vreemd omdat je Innovatie Centra vooral ziet ontstaan in de buitenwijken van Universiteitssteden. Net zoals je ook het werken (uitgezonderd detailhandel en horeca) de laatste decennia hebt zien verdwijnen uit de binnensteden.

Waarom kozen wij er voor om het BIC midden in de stad te vestigen?
Een belangrijke reden is dat we willen bijdragen aan de leefbaarheid en levendigheid van de binnenstad door een stukje werken terug te brengen naar de stad. Het soort werken dat te maken heeft met netwerken, interacteren  en samenwerken.

Anders denken
Bovenstaande probleemanalyse over ‘de ontwinkeling’ van binnensteden geeft al aan dat bestaande marktpartijen het probleem niet zullen kunnen oplossen, zeker niet denkend vanuit hun eigen verdienmodel.
Die betreffende marktpartijen zijn overigens niet de enige belanghebbenden.
De allerbelangrijkste stakeholders, de bewoners van de steden en de bezoekers van de binnensteden (winkelend publiek, uitgaand publiek, musea- en theater-bezoekers, cultuurgenieters en alle mensen die van de stad houden) zijn bij de belangrijkste besluitvorming onvoldoende vertegenwoordigd, en ze hebben in ieder geval onvoldoende macht en invloed.
De probleemanalyse moet daarom juist niet beginnen bij de bestaande partijen, zoals vastgoedeigenaren/verhuurders en makelaars. Zij zijn niet alleen belanghebbend, maar ze hebben ook belang bij de status quo (bijv. de handhaving van hoge huurprijzen). 
De analyse moet starten bij het vraagstuk van de aantrekkelijkheid van binnensteden.
 
Wat maakt een binnenstad aantrekkelijk?
Wat maakt eigenlijk een binnenstad bruisend? En waarom worden steden als Utrecht en Amsterdam minder getroffen door de golf van ‘ontwinkeling’?
Eén ding weet ik zeker: het gaat over jonge mensen, vaak nog studerend en anders de jonge yuppies (young urbans), die wellicht nog meer dan anderen van de binnensteden houden.
Zij ‘pikken er geregeld een ‘terrasje’. En ook over de beginnend ondernemers, de ‘startups’ en ‘scale-ups’ die er hun netwerk uitbouwen en met elkaar interacteren.

Een bruisende binnenstad hoeft niet alleen maar uit winkels te bestaan. Juist de combinatie met (innovatief) werken, zoals in het Epicenter concept, kan de stad bruisend maken.

Voorbeeld van een wicked problem:
de 'ontwinkeling van binnensteden'
Een jarenlange trend, waarbij gezellige middenstandswinkeltjes het steeds vaker hebben moeten afleggen tegen filialen van winkelketens, heeft een nog destructievere opvolger gekregen: de enorme ontwikkeling van internetshopping.
Vele gezellige winkeltjes verdwijnen in rap tempo uit de binnensteden. Soms zie je, tussen lege gaten, tijdelijke 'pop-up-stores'. 

Slecht voor het winkelend publiek?
Niet voor allemaal, want de goedkope producten van 'executieverkoop' zijn in trek.
Maar ook niet voor de vastgoed-eigenaren, die de winkelhuur toch nog wel redelijk hoog hebben weten te houden, zelfs zo hoog dat de huurkosten best wel zwaar drukken op de onderneming om een winkel te exploiteren. En die tijdens de Corona periode ook aardig wat pandjes tegen lage prijs hebben kunnen opkopen. En zeker ook niet voor makelaars, die almaar meer en vaker verhuur-contracten mogen bemiddelen.
Maar wat betekent het eigenlijk voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad?
En valt er eigenlijk wat aan te doen?
En wie voelt zich eigenlijk verantwoordelijk? 

Een bruisende binnenstad hoeft niet alleen maar uit winkels te bestaan.
Juist de combinatie met (innovatief) werken, zoals in het Epicenter concept, een concept dat ontwikkeld werd in Stockholm en daarna zijn navolging vond in de binnesteden van Helsinki, Oslo en Amsterdam, kan de binnenstad meer bruisend maken.

Verwijzend naar het hierboven en hiernaast gepresenteerde voorbeeld van ontwinkeling van binnensteden:
soms moet de markt zijn werk doen, maar wat als de bestaande marktpartijen alleen maar opereren vanuit het eigen verdien-model?
En de marktwerking hapert?
Kaneen analyse die begint bij de behoefte aan een aantrekkelijke binnenstad wellicht iets betekenen?


Hoe kwam bijvoorbeeld het concept Waanders in de Broeren tot stand? 
Was dat vanuit het denken van een boekhandelaar? Of vanuit het probleem van leeglopende kerken? Of vanuit het denken vanuit de waarden van ons monumentale erfgoed?


Voor het benaderen van zo'n ingewikkeld probleem is anders denken nodig!
Én de creativiteit en betrokkenheid van verschillende persoonlijkheden.