VOORBEELDEN VAN QUICK WINS SCENARIOS

De LDT simulatie module

De LDT Simulatie module helpt de deelnemer om de impact te analyseren van aanpassingen van gedragsvoorkeuren. Door wijzigingen in de gedragsvoorkeuren kan de deelnemer competenties versterken en een bredere stijl- en rolportefeuille ontwikkelen, hetgeen hem in staat stelt om een meer soorten situaties succesvol te hanteren,
Hogere en lagere scores in de gemeten gedragsdimensies kunnen indicaties zijn van zowel potentiële kwaliteiten, als ook risico's van mogelijke valkuilen van het gedrag.
Bij het ontwerpen van de LDT Simulatie module gold als onderliggende hypothese dat men bij een bewuste 'verschuiving' van een 'lage' of 'hoge' gedragsvoorkeur naar een midden score in staat zal zijn om de mogelijke kwaliteiten te behouden, terwijl men beter in staat zal zijn om de mogelijke valkuilen van het gedrag beter zal kunnen vermijden.
Bepaalde gedragsvoorkeuren zijn moeilijker te veranderen (bijv. zal een introvert persoon niet plotseling extravert kunnen worden). LDpe houdt daarmee rekening bij het samenstellen van het voorgestelde ontwikkelingsscenario. Door het testen van de impact van verschillende hypothetische veranderingen is het mogelijk om een effectief veranderingsprogramma voor de deelnemer op te stellen. LDpe werkt twee scenario's uit op basis van de unieke persoonlijkheid van de deelnemer.
Eén scenario met slechts een klein aantal wijzigingen (het Quick-Wins scenario) en een scenario met het meest optimale resultaat voor de betreffende persoonlijkheid (zoals het profiel op dat moment gemeten is).
Door de deelnemer kunnen de simulatie rapporten dan gebruikt worden voor een diepere analyse en reflectie en voor discussie met coaches en superieuren over de richting van de persoonlijke ontwikkeling als leider/leidende professional. Dit helpt de deelnemer bij het formuleren van zijn Persoonlijke Ontwikkeling Plan.
Ook het management rapport van de Fit-for-Role Analyse houdt ook de mogelijke effecten van de Quick Wins scenarios in.
Hieronder laten we drie voorbeelden zien van Quick Wins scenario's van deelnemers in de case study.

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3