ONTDEK DE VERBORGEN INNOVATIEKRACHT VAN UW ONDERNEMING

Organisaties beschikken vaak over een goed verborgen kracht van creativiteit en innovatievermogen: de 'normale' werkers van de organisatie!
Medewerkers, juist die mensen die niet een officiële managementrol binnen de organisatie bekleden. Vaak goede professionals, die zelfstandig en verantwoordelijk kunnen optreden en aldus de organisatie goed presenteren.
Als de organisatie een beroep op ze zou doen om bij te dragen aan innovatie, door deel te nemen aan een speciale 'think-tank', dan zouden ze geen moment aarzelen en direct bereid zijn. Bovendien zouden ze zich gewaardeerd voelen en daarmee extra gemotiveerd.

Het mobiliseren van medewerkers zal niet alleen het grote potentieel aanboren, maar medewerkers zijn gewoon meer dan managers  meer in staat 'out-of-the-box' te denken. 

Cocktail party summary of DRIVE
When it comes to motivation, there's a gap between what science knows and what business does. Our current business operating system - which is built around external, carrot-and-stick motivators - doesn't work and often does harm. We need an upgrade.
And the science shows that way This new approach has three essential elements:

(1) Autonomy -
the desire to direct our own lives;

(2) Mastery -
the urge to make progress and get better at something that matters;

(3) Purpose -
the yearning to do what we do in the service of something larger than ourselves.

Ontdek de verborgen innovatiekracht van uw onderneming

In het programma 'Schakel Innovatie naar een Hogere Versnelling' zetten we een programma organisatie op, waarin medewerkers van een onderneming werken in zgn. Natural Working Teams (NWT's) met de missie om te innoveren (uitdenken en realiseren van innovatieve oplossingen).
Deze teams worden gesponsord door verschillende leden van het Management Team.
De samenstelling van zo'n NWT vindt plaats op basis van de individuele persoonlijk-heidskenmerken van de teamleden, met behulp van de Advanced Team Design Tool.
Daarbij wordt zorg gedragen voor een effectieve komplementaire diversiteit in teamrollen en denkstijlpatronen.