LEIDERSCHAPSONTWIKKELING IN EEN ORGANISATORISCH CONTEXT

Leiderschapsontwikkeling in een organisatorische context

Een succesvolle LD implementatie strategie baseert zich op het gebruik van een coherente set van processen en instrumenten, die alle dimensies van leiderschap ondersteunen: zowel de effectiviteit van management team, de kwaliteit van individuele leiders, en de leiderschapscultuur van de organisatie.
Zonder goede samenhang van de verschillende processen en van de ingezette hulpmidden zal de LD inspanning vaak ineffectief blijken te zijn en wellicht zelfs contra-produktief, ondanks de geïnvesteerde tijd en geld.

In de organisatorische context van vandaag, waar organisaties moeten presteren in een continue veranderende omgeving,      is de kwaliteit van het leiderschap een cruciale succesfactor. 
Het leiderschapsontwikkeling-proces (LD) van de organisatie ondersteunt de levering van gekwalificeerde kandidaten voor leider-schapsrollen d.m.v.:

  • Het identificeren en ontwikkelen van leiderschapstalent,
  • Het organiseren van rimpelloze en succesvolle opvolging,
  •  opbouw van executive ervaringen en interne (en internationale) mobiliteit van leiders.