GEBRUIK VAN DE LDT VOOR INNOVATIE

Hoe belangrijk overheden en instituties Innovatie vinden kan bijvoorbeeld worden afgelezen uit initiatieven als het Europees gesponsorde FINCODA project:

Op zoek naar innovators
Een aantal Europese Universiteiten en Hogescholen hebben het probleem aangeduid dat het niet goed mogelijk is om vroegtijdig talentvolle potentiële innovators te identifieren:
'We urgently need new reliable and valid tools for innovation competencies assessment that could be used throughout the young innovators path from university to working life organizations. To improve the quality and efficiency of education and training and to enhance creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training we need active university-enterprise cooperation and valid tools to measure intended learning outcomes. This is at the heart of the FINCODA-project.'

Het Fincoda project heeft een Competentie Model geleverd. LDpe heeft, in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht, het Fincoda Model aan de  LD-Toolbox gekoppeld om daarmee ook studenten de mogelijkheid te bieden tot een versnelling in hun persoonlijke ontwikkeling. Hieronder zie je een voorbeeld van een van de mogelijke ontwikkelingsrapporten. Maar, ook al in het hier links getoonde competentiemodel kun je zien dat hier niet slechts gaat om individuele kwaliteiten als creativiteit en kritisch denken. Innovatie is vooral een proces van interactie tussen mensen.

Echter, de LDT kan de individuele deelnemer helpen bij het verbeteren van zjn/haar innovatie-vaardigheden. De simulatiemodule, bijvoorbeeld, zal richting kunnen geven bij het verder ontwikkelen van deze vaardigheden.

In het voorbeeld hieronder stelt het Quick-Wins scenario (simulatie 1) drie kleine veranderingen voor van het voorkeursgedrag: Minder Conventioneel denken, meer Abstract denken en meer Democratisch. Het effect, zoals je ziet, zal zijn een versterking van de competenties Verzamelen van Informatie, Flexibiliteit, Innoveren, Probleem Analyse, Oordeelsvorming en Werken in Teamverband.
Zeer waarschijnlijk zal ook de interactie met de andere teamgenoten de deelnemer helpen om dat te bereiken.

Alhoewel we individuele deelnemers kunnen helpen hun innovatie-vaardigheden te verbeteren, is innovatie is niet iets dat een persoon in zijn eentje kan bewerkstelligen.
Innovatie is iets dat kan ontstaan als mensen elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. De aard van innovatie is dat het niet ontstaat vanuit een bewust top-down ontwerp, maar dat het bottom-up ontstaat en via 'trial and error'.


LDpe's bijdrage aan innovatie is dat we, met behulp van de LDT Advanced Team Design Module, innovatieve teams kunnen samenstellen. We doen dit bijvoorbeeld in het programma Schakel Innovatie naar een Hogere Versnelling.
Meer over dit programma en over Innovatie kun je lezen onder het thema 
Innovatie & Verandering op deze website.