HET SNAPPHANE
INNOVATIE CENTRUM IN OSBY

Het Snapphane Innovatie Centrum (SIC) in Osby Zweden ondersteunt organisaties in Zuid Zweden bij hun innovatie door het mobiliseren van de eigen medewerkers voor innovatie en ontwikkeling van de dienstenportefeuille.
SIC werkt samen met opleidingscentra, overheden, instituten, coaches en klantorganisaties.

Initiatiefnemers van het Snapphane Innovatie Centrum in Osby, Zweden

Roy Olofsson Roy Olofsson

Roy Olofsson 
Roy heeft lange en brede ervaring als IT-expert, leider en coach. Hij is de eigenaar van RO Innovation AB.
Onlangs verhuisde hij terug naar zijn 
geboortestreek en vestigde hij zich in Osby. Op 31 juli 2020 werd hij geïnterviewd in de krant Norra Skåne. De paginagrote koptekst luidde: 'Osby heeft een gouden ligging'.
Roy Olofsson wil zich focussen op Ruralisatie: het fenomeen dat mensen wegtrekken uit de grote steden om zich op het platteland te vestigen, nu telewerken een goed complement is voor kantoorwerk en internet de noodzaak om fysiek naar kantoor te komen sterk heeft gereduceerd.
Osby heeft volgens Roy een gouden positie: binnen een straal van 100 km zijn er 5 Universiteiten en Hogescholen en 5 vliegvelden en wonen er 1,5 miljoen mensen (uitzonderlijk dicht bevolkt in vergelijking met de rest van Zweden). We zitten dicht op de IKEA cultuur (op 20 km afstand van Älmhult, de geboorteplaats van dit concern). We moeten meer ondernemend worden en ons vooral bewust zijn van het feit dat Osby's potentiaal erg groot is.
U kunt Roy bereiken via: roy@roiledarskap.se

Snapphane historie

Skåne, de meest zuidelijke provincie van Zweden, was oorspronkelijk, tot 1658 (vrede van Roskilde), een deel van Denemarken.
Het grensgebied in het noordoosten van Skåne was gedurende de hele zeven-tiende eeuw het schouw-toneel van meedogenloze wreedheden, gedurende de gevechten tussen Zweden en Denen.
De nabijheid van Zweedse en Deense legers zaaide angst onder de lokale bevolking. Velen vluchtten naar de diepe bossen. Sommigen namen dienst in het Zweedse of Deense leger. Anderen besloten zich te verzetten en te vechten voor overleving en vrijheid. Dit werd het tijdsgewricht van mythische Snapphane strijders, met hun epische, heroïsche interventies.


Het eigenzinnige verzet en hun aanhoudende strijd voor zelfbestemming heeft ons geïnspireerd om ons Innovatie Centrum naar hen te noemen.

Henk Bremer Henk Bremer

Henk Bremer is Nederlander en hij woont daar, maar hij spreekt perfect Zweeds en hij beschikt over een villa in Osby.
Hij is eigenaar van de onderneming Leadership Development processes and enablers BV (LDpe).
LDpe heeft Scandinavië als haar tweede thuismarkt (vooral Stockholm). Onlangs verhuisde hij naar Zwolle.
Teneinde een markt te ontwikkelen in NO Nederland heeft LDpe het Blauwvinger Innovatie Centrum opgezet.
Je kunt Henk bereiken via: henk.bremer@ldpe.nl

Samen hebben Roy en Henk het Snapphane Innovatie Centrum in Osby opgezet.
In samenwerking met de lokale autoriteiten en andere stakeholders richten ze het centrum in, in analogie met het Zwolle-project, maar aangepast aan de lokale behoeften.