IMPLEMENTATIE VAN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING (LD)

Een aantal succesvolle organisaties zijn er in geslaagd een coherente strategie te implementeren voor de ontwikkeling van een gezonde leiderschap met effect, zowel op het individuele leiderschap als op het organisatieniveau, maar ook veel organisaties hebben nog onvoldoende tastbare resultaten gezien van hun investeringen in LD.

LD vereist een organisatie-brede invoering van een coherente set van richtlijnen, processen en instrumenten.

Alhoewel veel organisatie een aantal processen geïmplementeerd hebben kan men zich toch wel afvragen of daarmee ook de bovengenoemde doelen bereikt worden en of deze processen in voldoende mate helpen focussen op de kwaliteit van het leiderschap. En, bijvoorbeeld, of voldoende informatie beschikbaar is over de ‘leadership pipeline’ voor het soepel en succesvol laten verlopen van opvolging van executives en het samenstellen en doen ontstaan van succesvolle management teams.

Organisaties moeten bewust investeren in een ‘eigen gezamenlijke leiderschaps-taal’. Een taal die zorgt voor de juiste communicatie en die helpt de LD-processen op elkaar aan te sluiten en verbinden.


Noodzakelijke randvoorwaarden voor implementatie LD

Noodzakelijke randvoorwaarde voor het realiseren van een goed functionerend LD-proces zijn:

  • Leiderschapsontwikkeling vereist ‘ownership’ in de top van de organisatie.  De top dient de verantwoordelijkheid te dragen en voelen voor de kwaliteit van het leiderschap binnen de gehele organisatie, de groei van hun potentiële opvolgers en de ontwikkeling van de ‘talent pool’.
  • Zij dienen zorg te dragen voor de inbedding van de LD-processen in het normale bedrijfsproces en voor een dynamische kijk op carrière ontwikkeling in het proces van organisatie ontwikkeling. Zij dienen de interne mobiliteit van getalenteerde leiders van harte te ondersteunen.
  • Om zeker te stellen dat zulke processen ook daadwerkelijk tot stand komen en worden geïntegreerd in het lopende bedrijfsproces moeten ze, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, een gekwalificeerd en gerespecteerde functionaris de LD-processen laten leiden.
  • De implementatie van een gezamenlijke leiderschapstaal door o.a. het gebruik van de zelfde hulpmiddelen, normen en criteria zal, d.m.v. een actief ‘ownership’ in de top, de organisatie in staat stellen om een genetwerkte multi-culturele organisatie te worden met een sterk leiderschap, gebaseerd op de potentiële kracht van de onderneming en haar ‘corporate values’.Binnen de organisatie zal er een gezamenlijke visie moeten bestaan over wat bedoeld wordt met ‘goed leiderschap’ en de leiderschapstaal zal op praktische wijze vorm en inhoud moeten krijgen, bijvoorbeeld in de definitie van leiderschap stijlen. Er zal een voortdurende dialoog moeten bestaan over ‘goed leiderschap’, hetgeen leiders zou moeten inspireren tot rolmodel gedrag tot voorbeeld van anderen.