BLÅFINGER INNOVATIONS CENTER

Staden Zwolle

Zwolle är en av de få centralorter i Nord-Östra Nederländerna.
Staden var grundad omkring år 800 av Frisiska köpmän och Karl den Stores armé.
Zwolle fick stadsrättigheter år 1230.
År 1294 blev Zwolle  medlem i Hansa-förbundet. Idag uppgår befolkningstalet till  130.000 invånare.
Zwolle uppfattas som inkörningsporten till Nordöstra Nederländerna

I hjärtat av det historiska centret i den innovativa Hansa-staden Zwolle hittar du 
Blåfinger Innovations Centret (BIC).

BIC hjälper organisationer in Nord-Östra Nederländerna med att innovera med den egna personalen och hjälper startups och Scale-Ups med att snabba upp sin utveckling och att sätta upp sin organisation.

Blåfinger Anekdoten
Namnet Blåfinger uppstod p.g.a. medltida rivaliteten mellan Hansestäderna Zwolle och Kampen, när Zwolle hade sålt sina stads-klockor till Kampen. När de väl hade installerats tycktes de låta falskt.
Det var anledningen till att Kampen betalade i enbart småmynt. Zwolles stadsråd fick blåa fingrar av att räkna mynten. Idag betraktas Blåfinger som smeknamn för Zwolles invånare.

När vi använder ordet Innovation tänker vi oftast på de senaste utvecklingarna av teknologin, till exempel 3-D printing i en industriell omgivning. Denne typ av innovation genereras av den s.k. 'technology push'. Men innovation kan också utifrån samhälleliga behov, den s.k. 'demand pull'. Till exempel utvecklingen av ett Covid 19 vaccin.
Blåfinger Innovations Centrets fokus däremot avviker från bägge infallsvinklar: vi fokuserar på den mänskliga innovations förmågan i individer, teams och organisationer.

Avgörande för innovation är samspelet och idéutbytet mellan människor. Att träffa andra människor är inte enbart ett viktigt mänskligt behov, för innovation är det en omumbärlig faktor!
BIC Moose Klubben fyller i nätverkandet naturlig roll.

Vi valde älgen som symbol: Likt älgen är den intelligenta startup innovatören fredlig och solitär. Men när det behövs en snabb tillväxt (när larven måste bli fjäril) behövs ett komplett och stadig team för att leda tillväxten.

BIC kan, med ett unikt instrumentarium,  kartlägga och stödja förstärkningen av deltagarnas innovations-kraft, baserad på en enkel personlighets-mätning. Och därmed också sammanställa särskilda teams, de s.k. Natural Working Teams, som kan uppnå starka kreativa och innovativa resultat. Detta kan leda till att en stark innovativ kultur uppstår i en organisation. 

MOOSE står hos oss för
Making Outstanding Originals Socialize & Engage

Blåfinger Innovation Center fokuserar på utvecklingan av innovativa krafter hos människor, teams och organisationer.
På subsidan Innovation är en teamprocess och alla kan bidra redogör vi för att verklig innovation inte är någon solistisk aktivitet. Enskilda individer är hämmade av sin kognitiva bias och ser oftast inte det 'andra alternativet' och om dr e har fått kännedom om att det finns kan de ofta inte se fördelarna med det. Bara teams som kan komma till en syntes av idéer och hitta helt nya innovativa lösningar. 
På subsidan Svårhanterliga problem och den kreativa syntesen berättar vi varför det är så svårt för väletablerade företag att förnya sig och hur man kan mobilisera organisationens egen personal för att hjälpa åstadkomma nya lösningar. Blåfinger Innovations Center har skapat en programlayout och har utvecklat instrument för att hjälpa företag med detta.
Och under BIC Moose Klubben berättar vi om att vi håller på bygga och inreda en speciell våning för denna verksamhet. Vi hoppas kunna öppna faciliteterna senare under året.