SUCCÉ ÄR EN SÖMNTABLETT

En av de mest förekommande dysfunktionerna av ett team (eller hela organisationen) är det s.k. 'success syndrome', blindheten för förändrande marknadsvillkor. Se bilden t.h.[1]

[1] Tushman & O’Really III, Ambidextrous Organisations: Managing Evolutionary and Revolutionary Change

Peter Robertson's Always Change a Winning Team

Organisationer som har hittat sitt recept för succé införlivar sin unikhet i sin business formel, bygger upp specialiserade färdigheter och kompetenser och utvecklar effektiva processer för leverans av sina produkter och tjänster.
Detta separerar ofta den dagliga produktions-processer från strategiska uppmärksamhet.
Och när en organisation har varit framgångsrik under en längre period kan organisationens ledare stirra sig blind på denna succé och tappa uppmärksamheten för viktiga förändringar i den externa omgivningen.

Success Syndromen: Hur succé kan leda till misslyckande

De psykologiska orsakerna för detta fenomen förklaras på ett bra sätt av Peter Robertson i boken ‘Always change a winning team2:
I alla levande mekanismer, inklusive människor, organisationer och samhällen, är S-kurvan ett ledande koncept: födsel, förnyelse, tillväxt, dekadans och nergång.

[2] Peter P. Robertson, 2005, Always Change a Winning Team, Why reinvention and change are prerequisites for Business Success

‘Succé är en sömntablett' säger Peter Robertson, författaren av  ‘Always change a winning team’.
I slutet av livscykeln, när behovet av förnyelsen är starkast, visar sig ofta innovationskraften hos ledarna helt frånvarande.

I slutändan av en lång period av framgångsrik tillväxt, när nytänkandet är en absolut nödvändighet, saknas då ofta förmågan till nyskapande.