FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT BRA FUNKTIONERNADE LAGARBETE

Innan man kan tala om ett väl funktionerande lagarbete, behöver teamet överstiga ett antal 'levels of dysfunction'.
Inom teamet skall det finnas ett ömsesidigt förtroende mellan medlemmarna, en fullständigt öppen debatt, varje medlem skall stå bakom teamets beslut och dess konsekvenser och ta sitt ansvar och teamet får inte tappa resultatorienteringen.

I sin bok 'The Five Dysfunctions of a Team' beskriver Patrick Lencioni[1] fundamentet för lagarbete. De fem 'levels of dysfunction' som teamet måste överstiga är:
1  Absence of Trust
2  Fear of Conflict
3  Lack of Commitment
4  Avoidance of Accountability
5 Inattention to Results

[1] P. Lencioni, 2002. The Five Dysfunctions of A Team

Eller skulle gruppen kunna hamna i en negativ spiral på grund av ledarens (narcissiska och) karismatiska personlighet.
Manfred Kets de Vries (INSEAD) har skrivit många böcker om detta tema.[3] Se bilden t.h.:
Efter en inledningsvis stark mobiliseringsfas kommer de starkt tillgivna följare att stanna kvar, medan de non-konformistiska och mera kritiska människorna alltmer beslutar sig för att lämna organisationen.
Detta kan sedermera leda till en ‘folie à deux’-relation[4] mellan ledaren och sina följare och detta kan slutgiltigt leda till ett katastrofalt slut.

[3] Var och en som har varit med om en förändring av ledarskapet för en organisation är medveten om hur starkt en CEO kan påverka resultatet och organisations-kulturen.
Manfred F.R. Kets de Vries, Klinisk Professor för Leadership Development vid INSEAD business school, har byggt hela sin karriär på att studera dessa effekter.

Lencioni's 5 nivåer av dysfunktion i ett team

Men även om teamet har överstigit dessa fem dysfunktionella nivåer finns det risker för ett antal 'gruppsjukdomar' som kan drabba dem och förhindra ett bra resultat. T.ex. kan gruppen lida av ‘Group Think’ eller ‘Abilene Paradoxen’.[2]
I en Abilene paradox beslutar sig en grupp kollektivt för att ingå i en aktivitet som ingen av medlemmarna själv skulle ha föredragit.

[2] Harvey, Jerry B. (1988): The Abilene Paradox and Other Meditations on Management.

Hur karismatiskt ledarskap kan spåra ut och leda till destruktivt beteende

[4] Folie à deux: Franskt för "madness till två", eller delad psykos, är ett psykiatriskt syndrom med symptomer av vanföreställningar och dogmatisk tro, som överförs från en person till en annan.

Det finns en stor risk för att ett team utvecklar dysfunktionellt gruppbeteende under en stark narcissisk och karismatisk ledare.
En väl balanserad relation mellan ledaren och de övriga lagmedlemmarna är därför av största vikt.
Starka ledare behöver starka motverkande krafter i sitt team.