UNDERSÖK STILPORTFÖLJERNA HOS
DIN ORGANISATIONS LEDARE

Ledarstilportfölj Ledarstilportfölj

LDT ledarstil modellen innehåller 18 möjliga ledarstilar. Alla dessa har strikt definierats och relaterats till ett antal kompetenser. (se också på sidan Ledarskap & Utveckling under Ledarstil koncepter).

Varför så många stilar?
Förutom att LDpe ville skapa ett subtilt 'språk' finns det två viktiga argument varför LDT Ledarmodellen definierar ett större antal stilar:


1. LDpe vill att ledare kan adressera sin stilportföjl mera precis.
   Varje person har en unik kombination av stilar och har, beroende på sin personlighet och
   beteendepreferenser, unika personliga förmågor att utveckla sin stilportfölj.
   Ledarstil portföljen kan innehålla ett visst antal stilar och ledaren kan öka antalet stilar i
   portföljen genom att ändra vissa beteende preferenser. Ett större antal stilar möjliggör för
   ledaren att umgås på ett effektivt sätt med ett större antal situationer.*   

2. LDpe vill undvika lättheten av att typifiera och klassificera.
   Type teorier klassificerar en person som en av ett begränsad antal typer, med en speciell
   kombination av personliga karakterdrag. MBTI-metoden, till exempel, klassificerar människor i
   16 olika kategorier. Även om MBTI frågeformuläret kan hjälpa andra (coachar, chefer) att förstå
   sig på hur en person fungerar, kommunicerar och kan lära sig, är det för oss alldeles för
   enkelt att identifiera en person som en specifik typ . LDpe tror att varje person är unik och
   har ett mycket personligt sätt att utveckla sig. En bredare vokabulär av personlighetsdrag
   (personality traits), kompetenser och stilar bjuder mera subtila möjligheter för att definiera och
   skräddarsy utvecklings scenarier.


*  Själva faktumet att människor kan bete sig flexibla och förhålla sig till olika situationer med olika
   beteendestilar är ett basantagande för LDT. Men för att tillämpa en stil effektivt måste ledaren lära
   sig vara sensitiv och uppfatta situationen på rätt sätt (situational sensitivity). Mer om detta under sidorna
   Individuell LD-process.

Vi visar här en casus med Stilportföljanalys med en representativ grupp på 44 deltagare.
För 3 av dessa visar vi Quick Wins scenariot och de potentiella effekterna.

Vi kommer att klassificera deltagarna i 3 kategorier:
- Probably fit for role
   (värden över 30)
- Not yet fit for role
  (mellan 20 och 30)
- Not fit for role
  (värden under 20)