PLOTTA ROLLER OCH ANSVARSOMRÅDEN
PÅ LDT ROLLDEFINITIONERNA

De 12 professionella rollerna som har definierats och visats i exemplen skapar tillsammans ett 'språk' för mätning av lämpligheten för vissa specifika arbetsuppgifter.
Oftast består funktioner och ansvarsområdena inom en organisation av ett antal av de här definierade konceptuella rollerna, medan det i arbetsuppgifterna är så att vissa roller är viktigare än andra (skulle vägas tyngre än andra).

I en gemensam aktion mellan LDpe och din organisations experter kan vi 'plotta' rollerna och ansvarsområdena på de konceptuella LDT rolldefinitionerna. Se exemplet här nedan.

Definiering och vägning roller inför framställning av top 20 lista

Efter plottningen av din organisations funktioner kan vi producera en ranglista för varje funktion.
Till höger ser du ett exempel på en sådan lista.

Plotta Roller och ansvarsområden