Fit-for-Roles Inventering och Quick Wins Potential för Professionella Roller

Använd den fullständiga potentialen hos ledare i sina professionella roller
I exemplet ser vi en ''Fit-for-role' analys av en representativ grupp på 44 deltagare

Kundutvecklingsroller: Fit-for-Roles inventering och Quick-Wins potential
Kommersiella Roller: Fit-for-Roles inventering och Quick-Wins potential
Program Management Roller: Fit-for-Roles inventering och Quick-Wins potential