EXEMPEL PÅ QUICK WINS SCENARIER

LDT simulerings modulen

LDT Simulerings modulen hjälper deltagaren att analysera effekterna av att anpassa sitt preferenta beteende. Genom att förändra sitt beteende kan han/hon förstärka vissa kompetenser och utveckla en bredare stil- och roll portfölj, vilket gör honom/henne kapabel att hantera en bredare varians av situationer.
Högre och lägre värden för dimensionerna i personlighetsprofilen kan vara indikationer för både potentiella kvaliteter såväl som risker för möjliga beteendefallgropar.
I designen av LDT Simuleringsmodulen (LDT-S och LDT-SA) har den underliggande hypotesen varit att när en person förändrar sitt beteende från ett högre eller lägre värde till ett mittvärde, han kan behålla sina ursprungliga potentiella kvaliteter, men att han får mera grepp om sitt beteende och är i stånd att undvika fallgroparna som sitt preferenta beteende annars skulle kunna leda till.

Vissa beteende preferenser är mera svåra att förändra (t.ex. en introvert person kan knappast ändras i en extravert person). Vi tar förstås hänsyn till detta när vi utarbetar de olika utvecklings scenarierna.
Genom att testa ut effekterna av olika hypotetiska anpassningar utarbetar LDpe ut två scenarier för varje person baserat på deltagarens unika personlighet, ett med endast ett fåtal förändringar  (Quick Wins scenariet) och ett scenario med den optimala effekten i utvecklandet av personens stil- och rollportfölj (från personlighetsprofilen som det är idag).

Deltagaren kan använda simuleringsrapporterna för en fördjupad analys och reflektioner och för att ta upp en diskussion om potentiella effekter med sina coachar, kolleger och överordnade och för att sätta personliga mål i processen att utveckla sig som ledare/professional. Det hjälper honom med att definiera aktionerna i den Personliga Utvecklings Planen.

Management rapporten i Fit-for-Role analysen inkluderar de potentiella effekterna av de individuella Quick Wins scenarierna. Även dessa visas i den här visade demo case.

Exempel 1

Exempel personlig Quick-Wins rapport Professionella Roller

Exempel 2

Exempel personlig Quick-Wins rapport Professionella Roller

Exempel 3

Exempel personlig Quick-Wins rapport Professionella Roller