EXEMPEL PÅ INDIVIDUELLA STILPORTFÖLJER OCH MÖJLIGA QUICK WINS SCENARIER

LDT simulerings modulen hjälper deltagaren med att analysera effekterna av att medvetet anpassa sina beteende preferenser. Genom att ändra det preferenta beteendet kan han/hon påverka styrkan av sina kompetenser och således åstadkomma en bredare stilportfölj, som möjliggör för honom/ henne att förhålla sig till fler olika situationer.

Exempel 1

Exempel Personlig Quick-Wins analys Ledarskaps stilar

Exempel 2

Exempel personlig Quick-Wins rapport Ledarskaps stilar

Exempel 3

Exempel personlig Quick-Wins rapport Ledarskaps stilar