ANVÄND DEN FULLSTÄNDIGA POTENTIALEN
HOS LEDARE I SINA PROFESSIONELLA ROLLER

LDT-processer för Fit-for-Roles och Quick-Wins LDT-processer för Fit-for-Roles och Quick-Wins

För dina ledare i professionella roller, till exempel uppdragsförvärvande och organisationsförändrings roller, har LDpe utvecklat ett ‘generellt språk’ av noggrant definierade roller och kompetenser. Dessa rolldefinitioner har brett tillämpats inom olika organisationer i många länder.
Rolldefinitionerna för Kundutvecklingsroller, Kommersiella roller, Program Management roller och Förandringsledningskompetenser kan tillämpas i de flesta typer av organisationer.


Med LDT-MI (Management Information) modulen kan vi, tillsammans med dina experter ’plotta’ din organisations jobb beskrivningar på kombinationer av LDT’s konceptuella roller.

I en ‘Lämpad-för-roll’ (Fit-for-role) analys kan vi analysera hur dina professionella ledare individuellt passar i sina nuvarande roller och skapa insikt i din organisation’s ‘Fit-for-Role’ nuläge och visa upp hur en snabb förbättring på kort sikt (indivuella Quick-Wins scenarier) kan genomföras.

För dina ledare i professionella roller, till exempel uppdragsförvärvande och organisationsförändrings roller, har LDpe utvecklat ett ‘generellt språk’ av noggrant definierade roller och kompetenser.
Dessa rolldefinitioner har brett tillämpats inom olika organisationer i många länder.
Rolldefinitionerna för Kundutvecklingsroller, Kommersiella roller, Program Management roller och Förandringsledningskompetenser kan tillämpas i de flesta typer av organisationer.

Med LDT-MI (Management Information) modulen kan vi, tillsammans med dina experter ’plotta’ din organisations jobb beskriviningar på kombinationer av LDT’s konseptuella roller.

I en ‘Lämpad-för-roll’ (Fit-for-role) analys kan vi analysera hur dina professionella ledare individuellt passar i sina nuvarande roller och skapa insikt i din organisations ‘Fit-for-Role’ nuläge och visa upp hur en snabb förbättring på kort sikt (individuella Quick-Wins scenarier) kan genomföras.

Vi visar här en casus med Fit-for-role Analys med en representativ grupp på 44 deltagare.
För 3 av dessa visar vi Quick Wins scenariot och de potentiella effekterna.

Vi kommer att klassificera deltagarna i 3 kategorier:
- Probably fit for role
   (värden över 30)
- Not yet fit for role
  (mellan 20 och 30)
- Not fit for role
  (värden under 20)