ANALYS AV LEDARNAS STILPORTFÖLJ OCH DEN MÖJLIGA QUICK WINS POTENTIALEN

Undersök stilportföljerna hos din organisations ledare
I exemplet visar vi fit-for-role analysen för en representativ grupp av 38 kandidater

Stil portfölj analys och Quick-Wins potential Management stil
Stil portfölj analys och Quick-Wins potential Växelverkan med Människor
Stillportfölj analys och Quick-Wins potential: Problemanalys och Organisations utveckling