INDIVIDENS KARRIÄR I RELATION TILL ORGANISATIONENS UTVECKLING

Individens karriär i relation till organisationens utveckling

På sidan 'Ledarutveckling i sin kontext' har vi angivit att det behövs ett koherent och konsistent system av processer och instrument, som adresserar alla dimensioner av ledarskap för att definiera LD i sin omgivning, den egna organisationen.
Ändock, de olika processerna percipieras olika beroende på från vilken infallsvinkel man betraktar dem: från organisationens synpunkt eller från individens.
LDT'n har skapats som hjälpmedel för ledarens självutveckling. Därför är det viktigt att man ser på processerna från ledarens utgångspunkt.
Förutom att bli motiverad av jobbets aktiviteter, får ledaren sin motivation från sin framskridande karriär och han/hon kommer att betrakta sin rolluppfyllelse utifrån karriärens synvinkel.
Individen percipierar sin anställning som steg i sin personliga karriär, medan HR, uitfrån organisationen infallsvinkel, tycker att ledarens anställning framförallt betyder att en 'resurs' har tillsatts för att uppfylla ett ansvarsområde och att leverera resultat.

Från företagets ståndpunkt är det livsviktigt att organisationen löper vidare och att varje ledare fortsätter att prestera; därför behöver organisationen skapa ett långtidsperspektiv:
Medan man bjuder den individuella ledaren nuvarande och framtida utvecklingsmöjligheter och nya utmaningar, måste man göra planer för hans/hennes tronföljd i den specifika ledarrollen.

Leadership Development Toolboxen är designat för att stödja ledare och ledande professionals i sin självutveckling genom att åstadkomma varseblivande och fördjupa insikter och genom att stimulera interaktion, återkoppling och reflektion över beteende effektivitet och utvecklingen av stil- och roll portföljen.