FÖRÄNDRINGS MANAGEMENT KOMPETENS MODELLEN

I synnerhet för att skapa en snabb insikt i lednings-kompetenserna som behövs inom förändrings- och intervention management har LDpe utvecklat Förändrings Management Kompetens modellen.
Från LDT's kompetensmodell, som omfattar 29 kompetenser har vi valt ut de 12 viktigaste kompetenserna som behövs för att leda förändringsprogrammet, med fokus på 4 områden: leda människor, affärssinne, synbarhet och soliditet.

Förändrings Management Kompetens Modellen