VAD ÄR ANNORLUNDA ?

LDT:n är ett unikt instrumentarium för självutveckling. Det kan inte jämföras med något annat hjälpmedel. Emellertid, därför att LDT:n använder sig av personlighets-mätning, tenderar vissa människor, framförallt HR-professionals och rekryterare, att jämföra LDT med instrumenterna de vanligen använder sig av för selektering av kandidater för lediga roller.
Ja visst, LDT:n kan användas vid selektering. LDT:n har även ett antal optioner som normala selekteringshjälpmedel saknar: LDT:n skaffar också insikt i kandidatens framtida utvecklingsmöjligheter.
Men, LDT:ns viktigaste användingsområde är individens självutveckling.

VEM ÄR KUNDEN ?

Vad är annurlunda?

Som du kan se kan LD-Toolboxen användas för olika ändamål i olika situationer. Förutom för självutvecklingen av ledare och ledande professionals kan LDT'n också sättas in för organisationsändamål, t.ex. för att effektivisera en säljorganisation eller för att få 'rätt man på rätt plats'.

Vem är användaren?
LDT-processen startas upp med en personlighetsfrågeformulär (t.ex. OPQ32, Dimensions, Shapes Executive eller Papi 3). Frågeformuläret resulterar i en personlighetsprofil. Sådana assessments används mycket ofta av rekryterare och coachar.
Rekryteraren är Uppdragsgivarens rådgivare, då uppdragsgivaren har behov av att selektera den bästa kandidaten(/de bästa kandidaterna). Informationen som har producerats (personlighetsprofilen) används av rekryteraren för dess rådgivning till kunden. Och även när profilen används för coachningsändamål är coachen den riktiga användaren i sina råd till den coachade.

LDT'n är framförallt ett hjälpmedel för självutveckling!
Den fundamentala skillnaden mellan LDT-processen och ovanstående användningssätt av personlighetsprofilen är att deltagaren i LDT-processen är ägaren och motorn i processen: LDT'n är utvecklat som understöd för självutveckling.

Och en assessment (bara en snapshot) är bara en utgångspunkt.

VAD ÄR ANNORLUNDA:  INTE BARA SNAPSHOT UTAN EN AVANCERAD UTVECKLINGS-TOOL

LDT'n tillhandahåller rikligt mycket information till deltagaren, menad för att skapa djup självinsikt hos deltagaren, innehållande alla möjliga typer av analyser hur de olika begreppen och värden sammanhänger (bl.a. Ledarstilar, Kompetenser och Beteendepreferenser). Och vad konsekvenserna kommer att bli om deltagaren beslutar att medvetet anpassa/ändra sådana preferenser. 

En unik egenskap av LDT:n som hjälper deltagaren med självutvecklingen är simulerings-modellen som levererar utvecklingsscenarier och som visar effekterna av dessa scenarier.
Genom medveten anpassning av några beteende preferenser kan deltagaren förstärka sina kompetenser och utöka sina stil- och rollerportföljer.

Men givetvis kan LDT:n också användas som hjälpmedel vid beslutsfattande.
Intressant, dock, är att den understödjande rapporten om kandidatens lämplighet för rollen också kan innehålla utvecklings-potentialen.


Exempel på en översikt beträffande deltagaren

Kandidat profil

Ovanstående rapport, producerad genom MI-modulen (MI= Management Information)
kan, till exempel, också användas under en selekteringsprocess. Den visar oss bl.a. en översikt av fitness-for-role.1)
Men, eftersom LDT's är menad för deltagarens utveckling, ger rapporten också de snabba förbättringsmöjligheterna (Quick-Wins) som kan uppnås genom anpassning av ett begränsad antal beteendepreferenser.2)

1)
Se ovanstående rapport under Fit-for-Role, Kundutvecklings roller: deltagaren klassas idag som icke fit-for-role på rollerna Säljare och Account-utvecklare (båda fält är rödfärgade).
2) Om deltagaren kunde lära sig att mera tydlig tala om sin mening och dessutom intressera sig mer om varför människorna han/hon kommunicerar med beter sig som de gör, skulle han/hon kvalificera sig för fler roller, varibland Säljar-rollen.