PRINCIPER OCH ÖVERTYGELSER

Kvaliteter och fallgropar
En mätning med t.ex. Dimensions frågeformuläret är en inventering av en persons beteende-preferenser; dessa preferenser tyder på en persons potentiella kvaliteter och möjliga beteende-fallgropar; LDT rapporterna och den professionella vägledning vid rapporternas tydande gör personen medveten om dessa kvaliteter och eventuella fallgropar; själva medvetenheten gör att personen kan utveckla ett mera effektivt beteendesätt.
Anpassning av beteende preferenser
En person kan medvetet anpassa sina beteendepreferenser (inom ramen av sin mera djupliggande personlighetsstruktur, så klart); i själva verket gör alla människor det kontinuerlig, mer eller mindre intuitivt (man lär sig genom åren av sin erfarenhet).
Kompetenser, Stilar, Roller
Beteendepreferenserna ligger också som bas för personens kompetenser och därmed (ledar-)stilar och (professionella) roller. Varje person är unik, har ett eget mönster av beteendepreferenser, kompetenser, stilar och roller. Och en person kan, med insikt i effekterna av ett visst beteende, genom att medvetet anpassa sina beteende-preferenser, utveckla sina kompetenser, stil- och rollportföljer.
Förbättring och utveckling
LDT’n hjälper individuella deltagare att utveckla sig utifrån sina anlag och möjligheter och LDpe's föreslagna tjänster gäller just detta. Sådana förbättringsprocesser kan enbart uppnås av medvetna och motiverade personer.
Informationens egendom
Deltagandet i det här antydda utvecklingsprogrammet kan enbart ske på frivillighetsbas och med konfidentialitetsprincipen; deltagaren själv är ägare till rapporterna och profilerna, och bestämmer själv om materialet får användas vidare, dock enbart i syfte av den personliga utvecklingen.
Lämpligt-för-jobb Analys
I den förste ’Fit-for-Role’ analysen förblir det individuella materialet anonymiserat och först när en vidare utveckling skall startas upp kan materialet spridas vidare, dock inte utan deltagarens medgivande.