ATT MÄTA BETEENDE PREFERENSER

Mätning av deltagarens personlighetsdrag är en viktig input för toolboxen och är startpunkten för utvecklingsprocessen.
Personlighetsfrågelistor såsom SHL's OPQ, TalentQ's Dimensions, Cut-e's Shapes och Papi har genom tiden utvecklats till instrument för icke-psykologer, till exempel rekryterare, för att utföra sitt jobb. Men de flesta av dessa assessment system bär fortfarande på arvet av psykologens tidevarv och handledarna är därför benägna att använda 'psykologernas språk' i reviewerna.

Som 'stand-alone' verktyg skapar TalentQ's, SHL's Cut-e's instrument rapporter som kan uppfattas som psykologiska 'snapshots', men de visar sig inte vara kraftiga nog för att åstadkomma djupare självreflektion om de egna ledarkvaliteterna; de saknar helt enkelt den rätta typen av ledarskaps språk.

Därför att en inventering av beteende preferenser inte är tydlig nog om möjligheterna och risker av beteendet och om styrkor och svagheter, har LDpe tillfört Daniel Ofman's Core Qualities koncept och levererar vi i toolboxen viktiga checklistor om potentiella kvaliteter och möjliga fallgropar per beteende dimension.

LDT'n kan använda olika personlighetsfrågeformulär som input
LDpe's kunder kan ha standardiserat på ett visst frågeformulär när de assessar personal.
Därför bjuder LDT'n flera olika input-möjligheter. De mest använda internationella 'traits'-frågelistor kan användas som input:
SHL's OPQ, Cut-e's Shapes Executive och TalentQ's Dimensions.