SUCCÉ ELLER MISSLYCKANDE

Innovation börjar med 'purpose'

I sin bestseller bok Start with Why påpekar Simon Sinek att 'purpose' är ett motiv varför människor bryr sig om vad en organisation gör. Han påstår att människor inte köper vad en organisation gör, men varför organisationen gör det. 
Vi håller med om det! 
Men 'purpose' har två betydelser:

- Intentionen varmed innovationssträvan får sin riktning;
- Mervärdet som en innovativ produkt eller tjänst har för en användare.

Innovation börjar med 'Purpose'

Succé eller misslyckande
På nästa sidan kommer Matt Ridley att påpeka för oss att innovation sällan är en produkt av medveten top-down design, innovation uppstår bottom-up, genom 'trial and error'.
Inte mindre än 80-90% av försöken att skapa innovativa produkter/tjänster misslyckas. Vi brukar dock bara höra om succéerna, sällan om misslyckandena.

Även om vi skulle kunna lära oss mycket från misslyckanden, sopar organisationer dem helst under mattan, så att vi inte skall se dem. Museet om Misslyckanden som startade i Helsingborg i början av 2018 och som nu reser runt i världen ställer ut ett stort antal floppade produkter.
De mest succérika innovationerna, speciellt disruptiva innovationer1] bara ser ut att spontant poppa up', antingen oavsett, eller simultant på många ställen samtidigt när 'tiden är mogen'. Exempelvis glödlampan, som uppfanns av 23 olika uppfinnare.


1] Disruptiv innovation är ett begrepp som hanteras i Business Administration. Det refererar till en innovation som skapar en ny marknad och värde nätverk, och som tar död på förut ledande produkters marknad.

Förutsebara Innovationsvågar
Christian Kromme beskriver vågorna av disruptiv innovation, som följer samma mönster som när liv uppstår.
Och Malcolm Gladwell pekar ut att det finns en 'tipping point'2] som passeras när någonting succérikt  blir till en bestående förändring i vårt liv.


2] The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference is the debut book by Malcolm Gladwell, first published by Little Brown in 2000. Gladwell defines a tipping point as "the moment of critical mass, the threshold, the boiling point". The book seeks to explain and describe the "mysterious" sociological changes that mark everyday life.
As Gladwell states: "Ideas and products and messages and behaviours spread like viruses do".