OM INNOVATION

Varje företagare har en dröm om att att vara succérik. Men, när det kommer till kritan är företagandet en kontinuerlig utmaning. Sómnlösa nätter om oförutsedda problem och tvivel om hur man skall hantera dem är en  viktig del av entreprenörskap.
Att fira sina succéer ger en energi! Men motvind och motgånger är en viktig del av företagandet. Men entreprenören ihärdar under parollen 'You never lose in business, either you win, or you learn'. Framsteg görs med att falla och stå upp.


Oftast behöver man kunskap och erfarenhet för att 'vara i business', man måste ha vetskap om fundamenterna och ha en god professionell bas. Men är det samma sak om man skapar en total ny företagsamhet? Med produkter och tjänster som inte har funnits innan?
För denna typ av business måste man tänka 'outside-the-box'. Och att ha kunskap och erfarenhet om tidigare affärar kanske inte hjälper då.
För detta behöver man vara djärv, nyfiken, och man måste framförallt ha fantasi.
Man måste kunna TÄNKA STORT! Något som finns framförallt i barnasinnet...
Kunskap och erfarenhet kan ibland vara till handikapp.

För att innovera måste man ge upp idén av top-down producerbarhet. Tidigare kunskap kan även begränsa ens möjligheter att komma fram till något nytt.
Innovation är en botten-upp process. Den är resultat av idéutväxling mellan människor, och inte av en design-process. Det kommer med' trial and error'. 

Under rubriken 'Om Innovation' kommer vi att explorera teorier och modeller som under de senare åren har publicerats om temat Innovation.

Vi kommer att, på sidan Succé eller Misslyckande, konfrontera dig med faktument att 80%-90% av innovationerna misslyckas.
Och under Innovationen's karaktär kommer vi att fastställa att Innovation är en 'bottom-up' process. Att den är resultatet av mänsklig interaktion och 'trial and error', sällan resultatet av medveten top-down design.
Under Innovations processen skall vi beskriva hur interaktionsprocessen mellan gruppens medlemmar leder till den inspirerande gnistan som hjälper teamet att komma på fantastiska nya idéer. SECI-modellen kan man se på som teamets perspektiv av innovationsprocessen. Detta är bara ett av perspektiven.
Vi betraktar också perspektivet av den individuella deltagaren i processen, organisationens perpektiv, marknadens perspektiv, konsumentens perspektiv och samhällets perspektiv.
I Teamroller vid Innovation beskriver vi modellen 
Ten Faces of Innovation, som i princip används på samma sätt som Belbin team  roll modellen: det gäller att ha ett komplett team som täcker alla teamroller för att bli succérik.
 

Det har publicerats många böcker om Innovation, och det finns många modeller och teorier. Det finns även en ISO standard för Innovation Management (där även LDpe har bidragit). Denna standard har nyligen (31/7 2022) publicerats kommersiellt hos James Harrington.
Att realisera Innovation top-down förblir dock väldigt svårt.
Men, för att kunna överleva måste organisationer innovera. 

Trots faktumet att innovation är okontrollerbar är det möjligt för en organisation att öka innovationschanserna genom att skapa ett bättre innovationsklimat inom organisationen.
Och det är möjligt att sammanställa hög kreativa teams för att utarbeta nya lösningsalternativ. (till exempel met LDpe's Advanced Team Design Tool).

I En Innovativ Organisation refererar vi till ett antal publikationer som ger en plats för innovationsprocessen inom större, väletablerade organisationer, som genom sin välordnade organisationsstrukturer ofta har det svårt att ge tillräckligt med utrymme för den avvikande innovationsprocessen.

Kunskapen från literaturen inom innovationsområdet kan vara av nytta, men många av böckerna, framförallt de amerikanska, försöker att övertyga oss att man kommer att bli succérik, bara man använder deras metoder.
Till exempel standard referensboken Scaling Up, som ger oss intrycket av en kokbok och att receptet automatiskt leder till fantastika måltider.
Tyvärr, realiteten är mera bångstyrig!
Faktumet att mer än 95% av företagen misslyckas i övergången till en Scale-Up organisation talar för sig.
Var god läs Från startup till Scale-Up.