UPPTÄCK DEN DOLDA INNOVATIONSKRAFTEN

Organisationer äger en dold potential för innovation, bestående av de kreativa krafterna inom den 'vanliga' personalen.
Självständiga medarbetare, utan formell ledarroll, som tillsammans utgör företagets professionella ansikte utåt...
Om organisationen skulle vädja till dem att bidra i innovativa verksamheter, genom att personligt delta i en speciell 'think-tank', skulle de inte bara vara beredda, men dessutom känna sig extra motiverade och känna sig värderad.


De som (idag) inte innehar chefsjobb kan på ett enklare sätt tänka 'outside-the-box'.
Att mobilisera professionella medarbetare kommer att utlösa en oerhörd stark potential.

Cocktail party summary of DRIVE
When it comes to motivation, there's a gap between what science knows and what business does. Our current business operating system - which is built around external, carrot-and-stick motivators - doesn't work and often does harm. We need an upgrade.
And the science shows that way. This new approach has three essential elements:

(1) Autonomy -
the desire to direct our own lives;

(2) Mastery -
the urge to make progress and get better at something that matters;

(3) Purpose -
the yearning to do what we do in the service of something larger than ourselves.

Upptäck organisationen's dolda innovations kraft

I programmet 'Gearing Up Innovation' (Växla Upp för Innovation) skapar vi en process i vilken professionella medarbetare kommer att arbeta i Natural Working Teams (NWTs) som tillägnar sig speciella innovationsuppdrag. Varje NWT skall sponsras av en av ledningsgruppens medlemmarna. 
Sammanställningen av Natural Working Teams skall, efter en personlighets assessment av de individuella deltagare, verkställas med hjälp av LDpe's Advanced Team Design Tool.