INNOVERA MED DIN KUND

Konceptet att organisera innovation med Natural Working Teams som vi visar i Gearing Up Innovation programmet, är utan vidare tillämplig för situationer där din organisation tillsammans med en kund kan samarbete i ett innovations-projekt.
Behovet av att innovera, och kanske helt och hållet byta business koncept, är framförallt brådskande under trycket av marknaden med uppkommande nya teknologiska lösningar (disruptive technolologies) eller nya förändrade regler och föreskrifter. Idag  har t.ex. Finans sektorn att göra med ett antal sådana förändringar.
Till exempel uppkomsten av Blockchain teknologin och PSD2 lagstiftningen inom Europa, som öppnar upp för nya spelare.
Det är visst konsumenternas beteende som kommer att bestämma vilka marknadsspelare som kommer att bli vinnare. Men genom att förbereda sig på den nya ordningen kan företag tillägna sig en bättre positionering inför den nya ordningen.
I det här fallet kan t.ex. leverantörer av nya interface lösningar bidra till en sådan positionering och hjälpa bygga nya 'killer apps'.
LDpe's sätt att växla upp innovation skapar unika möjligheter för en organisation  att 'Co-Innovera' tillsammans med sin kund.

Blockchains Touch the Core of Banking
In his book 'The Business Blockchain' William Mougayar indicates the prime areas (ATOMIC) that are going to be touched by the revolutionary development, caused by Blockchain technology:
 - Assets

 - Trust
 - Ownership
 - Money
 - Identity
 - Contracts
The blockchain is about decentralisation, disintermediation and distributed ledgers, which means that this technology touches the core part of the business model of banking.
Banks and Financial Institutions need to rigorously rethink their position and plans vis-à-vis each one of the above indicated prime areas (ATOMIC). They cannot ignore what happens when their core is being threatened.

PSD2 - the directive that will change banking as we know it
2019 is set to be a game-changing year for retail banking. As the PSD2 (Revised Payment Service Directive) becomes implemented, banks’ monopoly on their customer’s account information and payment services is about to disappear.
The new EU directive, to be implemented from 2018, opens the door to any party interested in participating in the finance market.