SAMMANSTÄLLNING AV
NATURAL WORKING TEAMS
FÖR INNOVATION

För programmet 'Gearing Up Innovation' kommer LDpe att skapa det rätta klimater för att innovativa lösningar skall komma upp. Detta gör vi genom att, med the Advanced Team Design Tool, skapa potentiell succérika kreativa Natural Working Teams.

Baserad på deltagarnas personlighet kommer vi att sammanställa 'kompletta'teams (Belbin Teamroll Modellen - se exemplet härunder). 

Skapa kreativs teams 1

Example of a
Natural Working Team


 


NWT's score on 'Disruptive versus Compliant'

tankestil paradoxer
Efter djupgående analys har vi beslutat att vi skall selektera teamets deltagare på basen av en varietet i följande tankestil-paradoxer:
 - Outside-the-box mot Fokuserad Tankesätt
 - Associativt mot Logiskt Tankesätt
 - Disruptivt mot Kompatibelt Tankesätt
 - Divergerande mot Konvergerande 
 - Tänka på Huvudlinjer mot Detaljtänkande
 - Intuitivt mot Rationellt Beslutsfattande
 - Prioritering av Värden mot
    Prioritering av Normer

Bättre förutsättningar för innovation genom diversitet i teamdeltagares  personlighet

Varje person har, på grund av sin egen personlighet, en bias (subjektiv avvikelse i sitt sätt att observera) när han försöker hitta lösningsalternativ för komplexa frågor.
Bara teams som har förmågan att föra en djup dialog om för- och nackdelarna av  motsatta perspektiv av ett paradoxalt problem (wicked problem) kan ha kraften att hitta innovativa lösningsalternativ.
Genom en djupare dialog över motsatta lösnings alternativ kan för- och nackdelarna inventeras på ett mer systematiskt sätt.
Att sammanställa Natural Working Teams med deltagare som har motsatta bias kommer chansen att förstoras, att man hittar kreativa syntetiska lösningar.
 
LDpe’s Team Advanced Tool hjälper oss att sammansätta den rätta blandningen av personligheter och teamroller, att skapa optimalt teamarbete för att sådana kreativa lösningar skall kunna dyka upp, diskuteras och utarbetas.

Genom att sammanställa teams med diversitet i sin personlighet och skillnader i sitt sátt att tänka, kan vi utrusta NWT'n för en djup kreativ dialog om olika lösningsalternativ.

Skapa kreativa teams 2