PEER COACHING

I programmet´Gearing Up Innovation´ (Växla upp till Innovation) tillämpas principen av 'Peer Coaching'. Alla deltagare kommer att tilldelas en annan deltagare som sin egen 'peer coach'. Peers skiljer sig betydligt från varandra i personlighet och det kommer att ha en ganska stor effekt för läro-effekten. 

I exemplet till höger skiljer sig Cathy Ellison och Piet Hollander starkt på dimensionerna Democratic, Caring, Consciencious. Competitive and Decisive.

Vanligtvist kommer sådana personer att undvika varandra därför att de befinner sig i varandras 'allergi zoner'1]
Men när sådana peers en gång har kommit igång och börjar diskutera potentiella kvaliteter och möjliga fallgropar av sina beteenden kommer det att bli spännande och utmärkte läroerfarenheter.

Vi kommer att stimulera coachningsprocessen med en lista av potentiella kvaliteter och möjliga fallgropar av de bägge personligheterna.
Se exemplet här nedan. 

I programmet´Gearing Up Innovation´ kommer Peer Coachningen att försiggå i ett antal etapper: 
- Potentiella Kvaliteter och 
  Möjliga Fallgroper (Kärnkvadranter)1]
- Utveckling Executiva Kompetenser2]
- Utveckling Innovations Kompetenser3]
- Utveckling Förändrings Management 
  Kompetenser4]

Andra steg kan läggas till, beroende på vad som befinnas relevant, t.ex. Professionella Roller, såsom Kund-utvecklingsroller, eller utvecklandet av Ledarstilportföljen.

1] Se kapitlet om Kärnkvadranter i 'Varseblivande och Reflektion" Modeller för Reflektion' under Individuell L&D
2] Om  Exekutiva Kompetenser kan du läsa mer i kapitlet 'Varseblivande och Reflektion: Succérik Självutveckling
3] Om Innovationskompetenser kan du läsa mer i kapitlet
FINCODA, På jakt efter innovatörer under Självutveckling instrument under sidan LDT
4] Om Förändrings Management Kompetents modellen kan du läsa mer under Ledarskap och Utveckling

En integrerad del av det individuella personliga utvecklingsprogrammet, är simulerings modulen, som stödjer deltagarnas utveckling.
Här nedan ser du ett exempel av föreslagna simulerings scenarier för deltagaren Cathy Ellison.

Effekterna av de föreslagna scenarierna kan du läsa av i de olika rapporterna.