ADVANCED TEAM DESIGN TOOL

Här nedan hittar du ett exempel på ett speciellt sammansatt sub-team.
Team sammanställningen har ägt rum med hjälp av ATD (Advanced Team Design Tool) mot bakgrund av deltagarnas personlighet:

I exemplet har företaget under de senaste åren lidit under det som de kallar för 'budget-disease'. Managers har fokuserat på att realisera och slå sin budget. KPI's (Key Performance Indicators) har styrt dess beteenden och business tänkanden. 
Detta ses som den förnämligaste orsaken till det faktum att organisationen har varit blind för viktiga förändringar i marknaden, och att management teamet inte har sett behovet av att positionera nya produkter och tjänstetyper. 

Sub-teamet har fått som uppdrag att utarbeta alternativa lösningar för hur organisationen behöver ledas och organiseras, särskilt för att ge utrymme för innovativa lösningar i organisationens tjänste-portfölj.
Med hjälp av ATD har ett sub-teamet Team OC sammanställts (OC står för Organisational Context). Teamet består av
Anno Minderhoud (CFO), Joop Koster (COO),
Jan Rietschoten (dir. Service & Delivery) och Albert Kramer (dir. Quality & Control).
Gruppens ordförande är Albert Kramer, Joop Koster är sub-teamets sekreterare.

Lösa strategiska frågor med hjälp av Advanced Team Design Tool

Sub-teamet ser ut att vara komplett, där det gäller Belbin Teamroll modellen.
Och teamets profil för Organisation Context paradoxen visar att en bra dialog beträffande för- och nackdelar av paradoxens bägge extremer (Control versus Chaos / Organisational Leadership versus Organisational Dynamics) sannolikt kommer att drivas inom sub-teamet. Vilket är en förutsättning för att kunna hitta relevanta lösningar, som kombinerar 'the best of both worlds'.