HJÄLPMEDEL I PROCESSEN

I programmet Växla Upp för Innovation och i ett antal andra processer, där vi föreslår arbete med Natural Working Teams, kommer deltagarna, tack vara interaktionen, att maximalt stimuleras. Som en automatisk följd kommer de personliga utvecklingen av deltagarna att snabbas upp.

LD-Toolboxen står för en mångfald av speciella instrument, personliga rapporter och reflektionsmodeller till deltagarna, som stimulerar läro- och utvecklingsprocessen, men också till ett flertal grupp-processer.

Inte bara processerna som beskrivs under streamen Individuell L&D och    Ledarskap och Utveckling, såsom LDT-baserad Karriär Counselling och Personlig Ledarskap, men också ett antal tillspetsade tools som används i olika skeden av grupp-processerna.
Härunder listas ett antal av LDT's instrument:
 • The Leadership Development Toolbox
 • Thinking Style paradoxes
 • Team role models
 • Profession Role models
 • Regional Profile Database
 • Organisational Profile Database
 • The Advanced Team Design Tool
 • The Peer Pairing Tool
 • The LDT Simulation Module
 • Fit-for-Role / Quick-Wins Analysis
 • IM360 Interaction Module
På subsidorna beskrivs ett antal avancerade instrument mera djupgående:

LDpe upptäckte att det visserligen finns teorierna om olika tankesätt, men att det inte finns någon sammanhängende översikt. Vi forskade oss fram till 7 olika tankestil-paradoxer som beskrivs under subsidan Tankestilar. 
Vi använder dessa inom Advanced Team Design Tool, som bekrivs på en följande subsida.
Vi behandlar Sammanställing av Natural Working Teams för Innovation på en separat subsida.
Och även förberedelseprocessen för Peer Coaching beskrivs närmare på en subsida.