FRÅN STARTUP TILL SCALE-UP

Innovation och förnyelse har under de senare decennierna blivit motorn för ekonomisk tillväxt.
Europeïska, nationala och lokala förvaltningar och myndigheter försöker att stimulera innovativ entreprenörskap.
Det konceptuella ekosystem tänkandet (se schemat t.h.) ger oss ett språk för diagnos av styrkor och svagheter i den socio-ekonomiska strukturen i en region, med avsikten att komma till politiska interventioner, som syftar till att höja välfärden inom regionen.
Detta kan åstadkommas genom att sätta upp institutioner, definiera målinriktade program och ge subsidier för att stimulera innovatörer.
Med sådana program och subsidier har det i alla fall uppstått en marknad för att coacha startup-entreprenörer. Inblandade säger sig tillhöra ett innovations-ekosystem.
Men, ganska ofta inkluderar 'ekosystemet' framförallt institutioner och leverantörer av utbildnings- och coachningstjänsterna. Medan de som måste leverera värde-skapandet, de individuella entreprenörerna och sina startup och scale-up företag sällan har blivit medlem i detta ekosystem.

Därför att mer än 95% av de nya företag misslyckas, oftast i övergången från startup- till Scale-Up fasen har LDpe, tillsammans med en 'informell bollplanksgrupp'*) **) undersökt frågeställningen:
FRÅN STARTUP TILL SCALE-UP – vad kommer de unga företagarna att vara med om, och hur kan vi hjälpa dem under denna transfromation ?

Bollplanksgruppen kom fram till ett antal aktioner, som du kan läsa om på subsidorna  Scale-Up roller och Profildatabas för Innovatörer.
Framförallt definiering av Scale-Up roll modellen har sedan varit en förebild för att för vissa branscher definiera bransch-specifika rollen, t.ex. byggnadsbranchen, restaurangbranchen och advokatbranchen. Tillsammans med kunden definierar vi de specifika rollerna i den egna branschen och sin organisation. För en del av LDpe's kunder har det redan satts upp en Organisations Profildatabas, som hjälper företaget med personal-utveckling och team sammanställing.
Läs om detta på subsidan Organisationens profildatabas.


*) Viktiga influensers med framstående ledarroller inom regionen;  inbjudna på personlig titel, inte i sin formella roll, för att tillsammans dryfta frågan;
**) Detta gjordes i regionen Zwolle, den fjärde ekonomiska regionen i Nederländerna.