VARSEBLIVANDE OCH REFLEKTION:
SUCCÉRIK SJÄLVUTVECKLING

Nyckeln till självutveckling ligger i din exekutiva hjärna[1], delen av din hjärna som ombesörjer din förmåga att anpassa dig till förändringar, att göra planer, att lära efter feedback, outside-the-box tänkandet, att utveckla en vision, att ta komplexa beslut, prosocialt beteende, att känna sig motiverat och att behärska dina emotioner och undvika ineffektivt beteende. Den exekutiva hjärnan, ibland också kallad CEO-hjärnan, befinner sig i den prefrontala cortex.
 
För att realisera dina mål är tre saker av stor vikt:[2]

1 Målformulering och Övervakning
Du måste känna till målen du önskar att förverkliga, hålla dessa i minnet, att övervaka hur långt du har kommit och hur långt du är från att förverkliga dem.
2 Motivation
Du måste vara tillräckligt motiverad för att lägga mycket energi på att realisera dina mål.
3 De rätta kompetenserna
Du måste ha de rätta kompetenserna för att staka ut din väg och gå den, och övervinna alla hinder och förförelser du kommer att möta under resan.

[1]Jag refererar här till Margriet Sitskoorn’s bok IK2. Denna bok har inspirerat mig därför att hon på ett tydligt sätt beskriver att självutveckling och att bli succérik alltid är möjlig, oavsett ens ålder eller ens bakgrund. 
Margriet Sitskoorns bok finns också på Engelska:
           Train your CEO brain and Become Your Best Self
[2] Wilhelm Hofmann, Booth School of Business, Chicago University.

Utveckla CEO-hjärnan och bli ditt bästa själv

Exekutiva kompetenser

Psykologerna Don Norman och Tim Shallice har indikerat de olika situationerna i vilka normalt rutinbeteende är otillräckligt för att uppnå optimala resultat:
- situationer i vilka du behöver planera och ta beslut;
- situationer där du behöver ändra och/eller rätta till ditt beteende; 
- nya sätt att bete sig eller nya sekvenser av aktiviteter;
- farliga eller tekniskt svåra situationer;
- situationer där du måste bryta ingrodda beteenden eller vanor. 

De exekutiva kompetenserna du behöver för att uppnå optimal effektivitet, för att kunna utveckla dig själv och för att bli succérik är:
1 Uppmärksamhet                             7  Planering & planmässighet

2 Behärska emotionerna                    8  Självstyrning
3 Visa upp flexibilitet                         9  Använda arbetsminnet
4 Undvika oönskad beteende             10 Självinsikt
5 Starta upp aktiviteter                     11 Inlevelseförmåga
6 Organisationsförmåga                    12 Prosocialt beteende

LD-Toolboxen och utvecklingen av dina exekutiva kompetenser

Med anledning av de moderna insikterna i utvecklingen av våra exekutiva förmågor har LDpe investerat i en 'add-on' till LD-Toolboxen, som visualiserar hur de bägge av LDpe föreslagna simuleringarna - quick-wins och det långsiktiga utvecklings scenariot - bidrar till utvecklingen av dina exekutiva kompetenser.
Även om avsikten med simulerings scenarierna gäller utvecklingen av din roll- och stilportfölj visar det sig att dessa föreslagna beteende anpassningar samtidigt har en bidragande positiv effekt på utvecklingen av dina exekutiva kompetenser.
Ett exempel visas här nedan.

Utveckla dina exekutiva kompetenser
Utveckla dina exekutiva kompetenser

Inlevelseförmåga (Theory of Mind)

Kompetensen Inlevelseförmåga är av stor vikt för självreflektionen, självutveckling och för att bli en bättre ledare.
Inlevelseförmåga innebär att man kan leva sig in i en annan människas psyke. På engelska kallas
det för "theory of mind", mentalisering, en uppfattning om vad som försiggår i någon annans huvud.
Det är förmågan att tillskriva mentala tillstånd, trosuppfattningar, avsikter, önskningar, simulering, kunskap med mera till sig själv och andra och att förstå att andra har övertygelser, önskningar och avsikter som skiljer sig från den egna. Förmågan kan även kallas "intentionalitet av andra graden". Första graden omfattar bara förmågan att vara medveten om sina egna tankar, medan andra graden alltså innebär att man kan föreställa sig någon annans uppfattning.
Inlevelseförmågan är en viktig kompetens bakom 'Personlig Beteende Effektivitet', som definieras på den föregående sidan.