VARSEBLIVANDE OCH REFLEKTION: MODELLER FÖR REFLEKTION

Johari Window

När du önskar reflektera på dina kvaliteter och möjliga fallgropar är det viktigt att du inser att det inte alltid är möjligt att observera dig själv på ett objektivt sätt. Särskilt när du står i interaktion med andra. Och det är ganska svårt att på ett objektivt sätt att analysera effekten av ditt beteende på andra.
Johari Window (figuren till höger) hjälper oss att förstå detta.

Kärnkvadranter

Kärnkvadranter
Johari fönstret

Att kontinuerligt organisera sin egen feedback från betrodda personer i ens omgivning är det bästa sättet att upptäcka sitt mindre effektiva beteendesätt.
Under 1:1 mötena med dina observatörer    (steg 5 i LDT processen) är det särskilt fack 3
'Vad andra kan se av mig men som jag inte är medveten om' som det handlar om.
Se också: en.wikipedia.org/wiki/Johari_window

Det är allmänt känt att det är svårt att realisera förändringar i sitt beteende och att ens sätt att bete sig är djupt rotat i ens karaktär.
Radikala förändringar är till det närmaste omöjliga. Emellertid, med djupgående insikt och stark vilja kan man verkligen förändra ett ineffektivt beteende. Men ibland behövs det professionell coachning för det.


Kärnkvandrant teorin (Kernel quadrants), som har utvecklats av Daniel Ofman (www.corequalities.nl), kan användas för att bli medveten om ens starka kvaliteter och möjliga fallgropar.

Sedan LDT Reviewn har du blivit varse om att högre och lägre värden i dina beteende-preferenser kan vara indikationer på fina potentiella kvaliteter och de därtill hörande möjliga fallgroparna.

Kernel Quadrants theory
Ofman states in his theory that someone’s strength at the same time can be his pitfall. When this person is aware of this, he might learn to take advantage of his strengths while avoiding the pitfall of it. When he has identified the challenge for avoiding the less effective behaviour, he will probably discover that there is an allergy in his ‘blind spot’ (quadrants 3 and 4 in the Johari window) that he also needs to be aware of in order to combine the quality and the lessons learned from the challenge.