VARFÖR MOTIVATION ÄR VIKTIGARE ÄN TALANG

De fem motivationsflammorna

Vad är det som du riktigt löper varm för, vad utlöser din motivation, inspirerar dig, ger dig energi och får dig igång?
I sin nyaste bok 'Find Your Flame, Varför Motivation Betyder Mer än Talent', kallar Sophie Bennett det för Motivational Flames (Motivations Flammor).
Genom att förstå vad som orsakar utlösningen av en stark motivation i vårt dagliga liv, och det som sker i de avgörande ögonblicken innan, kommer du att se hur viktiga dina motivations flammor verkligen är.

Efter undersökningarna, ledande till den banbrytande boken
'Find Your Flame, Why Motivation Matters More Than Talent'
har Sophie Bennett definierat 5 flammor av motivation.

Det är till och med möjligt att bearbeta motivations utlösnings förutsättningarna för dig själv och för andra. Du kan bara göra så om du förstår dig på krafterna som startar upp dem. När du lär dig att göra det kan du förändra framtiden för dina lagkamrater, din organisation och för dig själv.

Efter undersökningarna, ledande till den banbrytande boken 'Find Your Flame, Why Motivation Matters More Than Talent', har Sophie Bennett definierat de 5 flammor av motivation.
'Att brinna för', 'att vara passionerad över', 'att vara starkt motiverad' refererar till den energi och elden inom oss, som ligger till grund för varje succé, och ändå vet vi så liten om vad det innehåller och hur det blir till.
The Cambridge English Dictionary ger oss två definitioner av motivation:
• Entusiasmen att göra någonting, och
• Behovet eller anledning att att göra det.

Det skulle kunna berätta för oss vad det är, men det för oss inte närmare till de stora frågorna om hur vi kan få mer av det när vi behöver det.
Nyckeln till motivation har alltid varit en helig graal.
En av de mest respekterade researchers inom området, Dr. Edward L. Deci, professor psykologi vid University of Rochester och ledare för sitt Human Motivation Program säger i sin bok Why We Do What We Do - Understanding Self-Motivation att, "självmotivation, mer än extern motivation, ligger till grund för kreativitet, att ta ansvar, sunt beteende och varaktig förändring". 
Det visar sig att intrinsik motivation är mycket viktig för oss alla.
Efter att ha studerat så många motiverade människor, är jag, ironisk nog, också övertygad att det är något vi måste kultivera. Säger Sophie Bennett.
Men även intrinsik motivation håller inte länge och det är viktig hur vi umgås med och leder våra tankar och emotioner, hur vi sätter våra mål, planerar och mäter framgång, som utgör skillnaden.
Utmaningen är att vi alla hämtar vår motivation på en uppsättning av fåtal faktorer, men i en unik kombination.

Under sin forskning, hittade Sophie Bennett fem drivkrafter: Flow, Inklusion, Resultat, Expression och Upptäcka.
Var och en av oss har alla dessa drivkrafter i olika mängder och i olika sekvens av betydelse, det finns alltså en nyckel...
Tänk på det som en 'motivations-DNA' som är enkel, elegant, men ändå öändligt diverse.
Det är en 'kod', som mestadels hittar sin väg utan ditt medvetet ingripande.
Det finns vissa saker som vi automatiskt blir motiverade för (effort-free motivation).
Men det finns också saker vi måste få gjord, som vi drar oss för, och där vi måste anstränga oss för att hitta vår motivation. Därför är det viktigt att vi har kännedom om vår 'kod' och att vi lär oss att få viss inflytande över vårt sätt att motivera oss själva.

LDpe har skapat Motivations Flammor Rapporten med avsikten att tillhandahålla ledare och professionals en insikt över sina flammors status: för vilka aktiviteter brinner de och hur kan de kultivera och utveckla sin intrinsika motivation.
Här nedan hittar du ett exempel.

Att mäta dina Motivationsflammor
Att mäta dina Motivationsflammor

Att kultivera din Motivations-eld

Att 'bossa' över ditt eget liv
Många av oss har kommit så långt att vi själva vill bestämma över vårt liv, vart vi går och hur vi utvecklar oss, vi vill bli 'master of our own destiny'.
Den holländska entreprenören Christian Kromme har i sin bok Humanification 1] ett kapitel The Rise of the Entrepreneur. Christian pekar på en stark trend mot oberoende entreprenörskap och frivilligt samarbetande med andra och att vi rör oss till en värld där mer och mer av oss blir starkare måldrivna och mindre drivna av pengar. För att förbli succérik i livet behöver vi en stark självmotivering och bli mera självstyrda.


Att kultivera dina egna unika 'triggers'

Att vara medveten om dina unika motivation 'triggers' kan också hjälpa dig att kultivera dem. Motivations Flammor Rapporten, som baserar sig på dina beteende preferenser kommer att hjälpa dig att identifiera din egen motivations-'kod'.
Och även om själva basen för ditt eget karakter generellt sett kommer att förbli ganska konstant, kommer du under ditt profesionella liv, som konsekvens av dina erfarenheter och lärdom, att gradvis utveckla dina preferenser.

LDpe har skapat Simuleringsmodulen med vilken vi föreslår ut utvecklingsscenarier.
Dessa scenarier hjälper dig att snabba upp din utveckling.
Här nedan hittar du ett exempel på vad sådana utvecklings-scenarier kan ha för inverkan på värdena i 'motivations-koden'.

1]
En referens till denna bok hittar du på  sidan 'The Nature of Innovation' under Innovation & Förändring.
Att utveckla dina Motivationsflammor
Att utveckla dina Motivationsflammor